Procedura gjyqësore Penale

Procedura gjyqësore Penale

Procedura gjyqësore Penale

Gjykata Themelore e Prizrenit

DataEmri i rastit dhe numri i lëndësVendimet
21 tetor 2016 PP 376/12 Redacted English | Shqip | Srpski
21 prill 2016 P. 372/13 Enacting Clause English | Shqip | Srpski
21 prill 2016 P. 372/13 Trial Judgment re-trial English | Shqip
14 prill 2016 P.no.410/13 TJ English | Shqip
09 shtator 2014 P 272/2013 TJ English | Shqip | Srpski
29 gusht 2014 P.169/14 English | Shqip | Srpski
31 korrik 2014 P93/2014 English | Shqip | Srpski
22 maj 2014 P.94/14 English | Shqip | Srpski
17 prill 2014 P 300/2013 Trial Judgment English | Shqip | Srpski
14 prill 2014 P 186/2013 English | Shqip | Srpski
14 prill 2014 P.186/13 English | Shqip
13 mars 2014 P. No. 171/13 Trial Judgment English | Shqip
30 tetor 2013 P233/2013 EC English | Shqip | Srpski
30 tetor 2013 P233/2013 TJ English | Shqip
30 tetor 2013 P.233/2013 English | Shqip
06 shtator 2013 P. No.: 123/13 English | Shqip | Srpski
01 shkurt 2013 P.no. 249/12 English | Shqip | Srpski

Aktgjykimet/aktvendimet e publikuara mund të mos jenë të formës së prerë dhe mund të jenë subjekt të ankesave në pajtim me ligjet e zbatueshëm.
Aktgjykimet publikohen pasi të jenë njoftuar palët e procedurës. Vendimi së pari i kumtohet palëve.
Aktgjykimet dhe vendimet e tjera gjyqësore që publikohen redaktohen sipas rregullave të brendshme për ruajtjen e anonimitetit dhe për mbrojtjen e të dhënave personale të palëve të përfshira.