Fillimi  BreadCrumbTrailer Zyra për Komunikim dhe Media  BreadCrumbTrailerLajme  BreadCrumbTrailerDiskutim në një tryezë të...

Diskutim në një tryezë të rrumbullakët me gratë pjesëtare të Policisë së Kosovës

14 korrik 2015

Me rastin e vizitës së një delegacioni nga Policia e Holandës, EULEX-i organizoi një diskutim jo formal  për rolin e grave në Policinë e Kosovës. Pjesëmarrëset e kishin përfshirë edhe bordin e Shoqatës së Grave të Policisë së Kosovës, i themeluar në vitin 2013.

Gjatë tryezës së rrumbullakët këshilltarja për çështje gjinore nga Policia e Holandës ndau përvojat e saj përkitazi me përparimin e rolit të grave në polici, veçanërisht në strukturat udhëheqëse. Veç kësaj, EULEX-i bëri një prezantim të punës aktuale në formë të një raporti për dhunën në familje, si dhe për rrjetin e ri të personave kontaktues për çështje gjinore, dhe për projektet e ardhshme. 

Diskutimi i gjallë u zhvillua për disa tema, duke filluar nga balancimi i punës dhe jetës, e deri te çështjet e lidhura me punën. Mbajtja në punë e policeve ishte theksuar në mënyrë specifike, duke qenë se përqindja e numrit të grave ka shënuar rënie ndonëse numri i aplikantëve femra është rritur.  

Përmirësimi i qasjes së barabartë në përparim në karrierë përmes mënyrës së rregullt ishte parë si një hap i rëndësishëm, meqë stafi aktual i policeve përfshin individë me kualifikime të larta për t’u ngritur në detyrë. Tryeza e rrumbullakët përfundoi me marrje të mendimeve lidhur me bashkëpunimin e ardhshëm për çështje gjinoret në mes të EULEX-it dhe Policisë së Kosovës. 

 

Prapa

Zyra për Komunikim dhe Media