Naslovna  BreadCrumbTrailerSlužba za medije i javno informisanje  BreadCrumbTrailerVesti  BreadCrumbTrailerOkrugli sto sa ženama iz Kosovske policije

Okrugli sto sa ženama iz Kosovske policije

14. juli 2015. god.

Povodom posete delegacije Nacionalne policije Nizozemske, EULEX je organizovao neformalnu diskusiju o ulozi žena u Kosovskoj policiji. Među učesnicima bio je i odbor Udruženja žena zaposlenih u Kosovskoj policiji, koje je osnovano 2013. godine. 

Tokom okruglog stola savetnik za rodna pitanja Nacionalne policije Nizozemske podelio je sa učesnicima iskustva te policije u unapređivanju uloge žena u policiji, a posebno na rukovodećim položajima. Osim toga, EULEX je predstavio svoj tekući rad u vidu jednog izveštaja o nasilju u porodici, kao i novu mrežu Kontaktnih tačaka za rodna pitanja i njihove predstojeće projekte.

Tokom žive diskusije učesnici su se dotakli nekolicine pitanja, od uravnoteženosti između radnog i privatnog života do praktičnih pitanja u vezi rada. Posebno je istaknuto pitanje zadržavanja žena policajaca u službi pošto njihov broj opada iako je broj kandidatkinja za prijen u službu porastao. 

Poboljšanje jednakih mogućnosti za napredovanje u karijeri redovnim putem označeno je kao važan korak pošto sadašnji broj službenica obuhvata i jedan broj visokokvalifikovanih pojedinaca koji treba da napreduju u službi. Okrugli sto je završen razmenom mišljenja o budućnosti saradnje između EULEX-a i Kosovske policije u vezi rodnih pitanja.

 

Natrag

Služba za medije i javno informisanje