Komunikata për Shtyp

Komunikata për Shtyp

Në Gjykatën Themelore të Ferizajt negociohet marrëveshja për pranim të fajësisë

27 shkurt 2015

Më 25 shkurt 2015, në Gjykatën Themelore të Ferizajt (dega në Kaçanik) një trup gjykues i përzier, i përbërë nga dy gjyqtarë ndërkombëtarë dhe një gjyqtar vendas, e konfirmoi marrëveshjen për pranimin e fajësisë të negociuar ndërmjet PSRK-së dhe të pandehurit R.A. nga Ferizaj. I pandehuri ishte i akuzuar për Shkaktim të Rrezikut të Përgjithshëm, Posedim të Paautorizuar të Armës së Zjarrit dhe Përdorim të Paligjshëm të Armës së Zjarrit. 

Sipas kushteve të marrëveshjes për pranimin e fajësisë i pandehuri u dënua me nga dy vjet burgim për secilën prej akuzave. Megjithatë, pasi nga koha e arrestimit të tij në shtator 2013 i pandehuri ka qëndruar njëmbëdhjetë muaj në paraburgim dhe në arrest shtëpiak, atij për këtë periudhë kohore i janë llogaritur dy vjet, ndërsa pjesa e mbetur do të shndërrohet në dënim me kusht. Po ashtu, i pandehuri duhet të qëndrojë në arrest shtëpiak deri sa të skadojë afati aktual i arrestit shtëpiak më 26 mars 2015. Përveç kësaj, i pandehuri duhet t'i kryejë 100 orë të shërbimit në dobi të përgjithshme, në zonën e Ferizajt. 

Fillimisht në këtë rast ishin shtatë të pandehur. Dy ishin policë në kohën kur kanë ndodhur veprat e penale të pretenduara. Njëri prej tyre e kishte gradën e togerit. Ata janë të akuzuar për Shpërdorim të Pozitës Zyrtare dhe Marrje të Mitës. Dy të pandehurit e tjerë tashmë e kanë pranuar fajësinë për Zhvatje dhe vepra të tjera penale lidhur me të dhe do të dënohen në fund të gjykimit kryesor. Një i pandehur tjetër është arratisur në fillim të gjykimit kryesor dhe për të janë lëshuar urdhër-arreste të brendshme dhe ndërkombëtare. Gjykimi kundër tre të pandehurve është në vijim e sipër.