Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

Sklopljena nagodba o priznanju krivice pred Osnovnim sudom u Uroševcu

27. februar 2015. god.

25. februara 2015 godine u Osnovnom sudu u Uroševcu (ogranak u Kačaniku), mešovito sudsko veće, sačinjeno od dvojice međunarodnih sudija i jednog lokalnog sudije, potvrdilo je sporazum o priznanju krivice, sklopljen između Specijalnog tužilaštva Kosova i okrivljenog R.A. iz Uroševca. Okrivljeni je optužen za krivična dela Izazivanje opšte opasnosti, Nedozvoljenog posedovanja vatrenog oružja i Nezakonite upotrebe vatrenog oružja. 

Na osnovu odredbi sporazuma o priznanju krivice, okrivljeni je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od po dve godine za svaku tačku optužnice. Međutim, kako je okrivljeni već proveo preko jedanaest meseci u sudskom pritvoru i kućnom pritvoru od momenta njegovog hapšenja, septembra 2013 godine, ovaj vremenski period uračunat je u period od dve godine i ostatak će biti pretvoren u uslovnu kaznu. Okrivljeni takođe mora ostati u kućnom pritvoru sve do isteka mere kućnog pritvora, 26. marta 2015 godine, pored toga, optuženik mora odraditi meru od 100 sati društveno korisnog rada u regionu Uroševca. 

Na početku je u ovom slučaju bilo sedam optuženika. Dvojica od njih su, u vreme izvršenja navodnih krivičnih dela, bila pripadnici policije. Jedan od njih imao je čin poručnika. Oni su optuženi za krivično delo Zloupotrebe službenog položaja i Primanje mita. Druga dva optuženika su se već izjasnila krivim za krivično delo iznude i srodna krivična dela i biće osuđena na kraju glavnog pretresa. Jedan optuženik je pobegao neposredno nakon početka glavnog pretresa i izdati su domaći i međunarodni nalozi za njegovo hapšenje. U toku je glavni pretres protiv trojice okrivljenih.