Vesti

Prelaz na Merdaru delimično funkcionalan u maju

26. januar 2018. god.

Zamenik šefa Misije EULEX Kosovo, Bernd Thran i carinski savetnik za IUG pri EULEX-u, Alan Wilson posetili su juče lokaciju novog zajedničkog prelaza (ZP) na Merdaru. Njih je dočekao šef Kancelarije UNOPS-a za Prištinu, Brendan Keirnan, koji je zadužen za upravljanje sprovođenjem projekta koji finansira Kancelarija EU na Kosovu. Novoizgrađeni ZP na Merdaru biće ekološki i za putnike će znatno će smanjiti vreme čekanja.


Šef Kancelarije UNOPS-a za Prištinu, Brendan Keirnan detaljno objašnjava radove na novom Zajedničkom prelazu (ZP) Merdare zameniku šefa EULEX-a, Bernd Thran, i EULEX carinskom savetniku za IUG, Alan Wilson.

Kada u maju 2018. godine bude delimično otvoren za saobraćaj vozila, prelaz ne Merdaru će imati razne ekološke karakteristike, po pet traka za saobraćaj vozila u oba smera, najsavremenije objekte i ono što gospodin Thran opisuje kao “možda najmoderniji i verovatno najimpresivniji ZP na Balkanu”.


Službenici EULEX-a sa osobljem UNOPS-a pregledaju novi Zajednički prelaz Merdare i njegove savremene objekte.

On je dodao: „Ovo je veliki korak napred za koji se možemo zahvaliti dijalogu: njime će se unaprediti efikasnost i sposobnosti nadležnih organa zaduženih za sprovođenje pravila i standarda EU za integrisano upravljanje granicama”.

Kao nešto što se smatra unapređenjem u ekološkoj gradnji, nad nadstrešnicama objekata administracije biće postavljen veliki sistem solarnih panela koji će leti moći da snabdevaju celi ZP električnom energijom 24 sata dnevno.


Šef Kancelarije UNOPS-a za Prištinu, Brendan Keirnan objašnjava zameniku šefa EULEX-a finalni projekat  i upotrebu nadstrešnica na administrativnim objektima, na kojima se planira postavljanje velikog sistema solarnih panela kojima će se celi ZP snabdevati električnom energijom 24 sata dnevno.

Gospodin Keirnan je objasnio da će se voda sa puta koja se često meša sa benzinom i drugim zagađivačima koji se ispuštaju u saobraćaju vozila, odvoditi u sistem prirodnog filtriranja vode.

„Voda će se sakupljati u baru u kojoj će se zasaditi posebno bilje, koje razgrađuje zagađivače i prirodno čisti vodu. Prelivna cev zatim usmerava novu prečišćenu vodu u prirodni vodeni tok bez zagađivanja vodenih puteva.”


Novi Zajednički prelaz Merdare sa kapacitetom za upravljanje sa pet traka za saobraćaj u oba smera

Pored toga, ZP će do septembra 2018. godine posedovati kapacitete za upravljanje sa pet saobraćajnih traka u oba smera – tri trake će prvobitno biti otvorene za saobraćaj u aprilu/maju – čime će se znatno smanjiti često predugi redovi čekanja na koja su posetioci iz dijaspore nailazili svake godine, pošto trenutno na ZP postoji samo po jedna traka za saobraćaj putničkih vozila za svaki smer.


Šef Kancelarije UNOPS-a za Prištinu, Brendan Keirnan objašnjava službenicima iz EULEX-a korišćenje savremenih objekata i njihov uticaj na bolju bezbednost, veće prihode i iznad svega znatno bolje uslove rada za osoblje koje tu radi.

Na ZP će biti predstavljeni najsavremeniji objekti koji pomažu poboljšanju bezbednosti i povećanju prihoda za budžet Kosova, kao i znatno poboljšani uslovi rada za osoblje koje će tamo raditi.


Šef Kancelarije UNOPS-a za Prištinu, Brendan Keirnan sa osobljem UNOPS-a pregledaju nove savremene objekte koji će znatno poboljšati uslove rada za osoblje koje tu radi.

Budžet za celokupni projekat iznosi 11 miliona evra, a u okviru njega su još dva druga ZP trenutno u fazi planiranja ili gradnje, naime Mutiovode i Brnjak, koje takođe sprovodi UNOPS.


3D prikaz finalnog projekta – Zajednički prelaz Merdare