Vesti

EULEX podržao studijsku posetu učenika osnovnih škola Osnovnom sudu u Prištini

19. maj 2023. god.

Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) i njen partner NVO Inicijativa mladih za ljudska prava – Kosovo, organizovali su studijsku posetu Osnovnom sudu u Prištini za više od 40 učenika osnovne škole Bajram Curi u Velikoj Slatini.

Tokom posete učenici su imali prilike da od potpredsednika suda, Mentora Bajraktarija i administratora suda, Šabana Gerdžaljiu uče o funkcionisanju suda i osnovnim principima krivičnog pravosuđa na Kosovu.

Konkretno, Bajraktari je odgovorio na nekoliko zanimljivih pitanja i objasnio prava i obaveze građana pred zakonom, ulogu i odgovornost suda i strukturu sudskih ročišta.

Poseta je organizovana u okviru projekta koji podržava EULEX „Osnaživanje mladih – unapređenje obrazovanja o ljudskim pravima i vladavini zakona u školama“, čiji je cilj unapređenje obrazovanja o ljudskim pravima i vladavini zakona u školama.

Ovaj projekat je počeo 13. januara trodnevnom obukom za deset studenata prava, za koje se očekuje da će održati predavanja o pravosuđu za osnovce. Projekat je obuhvatao obuku za 15 nastavnika građanskog vaspitanja i predviđao je preko 15 predavanja u različitim osnovnim školama širom Kosova, kao i posete sudovima.