Vesti

EULEX podržava obuku za nastavnike građanskog vaspitanja o tome kako deci objasniti ljudska prava i vladavinu prava

06. februar 2023. god.

Od 1. do 5. februara, Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) podržala je organizaciju obuke za 15 nastavnika građanskog vaspitanja u osnovnim školama iz pet opština širom Kosova od strane Inicijative mladih za ljudska prava – Kosovo (YIHR) u okviru projekta „Osnaživanje mladih – unapređenje obrazovanja za ljudska prava i vladavinu prava u školama“.

Intenzivna petodnevna obuka imala je za cilj da naoruža nastavnike građanskog vaspitanja znanjem i veštinama neophodnim za podučavanje o principu ljudskih prava, pravde i vladavine prava kod dece različitog uzrasta. Sadržaj obuke je zasnovan na obrazovnom programu o ljudskim pravima za mlade koji je razvio YIHR, a koji je nedavno kreditovalo Ministarstvo obrazovanja Kosova.

„Kroz ovu obuku, koja menja teoriju i praksu angažovanjem učesnika u prezentacijama, interaktivnim grupnim radovima i simulacijama, očekujemo da će učesnici moći da integrišu naš novi program o ljudskim pravima u postojeće nastavne planove i programe“, objašnjava izvršna direktorka YIHR Marigona Šabiu. „Naša ideja je da decu Kosova obrazujemo od malih nogu, učeći ih ne samo o osnovnim već i ključnim instrumentima i mehanizmima ljudskih prava i vladavine prava kako bi deca postala osnaženi građani, sposobni ne samo da traže i štite svoja prava, već i da štite i promovišu prava drugih“, ističe Šabiu.

Otvarajući prvi dan radionice, nadgledač EULEX-a za pitanja pravosuđa Diana Mocilnik-Draghina, podsetila je kako nastavnici igraju suštinsku ulogu u obezbeđivanju da deca odrastaju kao informisani građani, upoznati sa osnovnim principima pravde i ljudskih prava.

Valjon Mejzinoli, nastavnik građanskog vaspitanja za decu uzrasta od 11 do 14 godina u Štimlju, pozdravio je obuku kao veoma korisnu priliku za jačanje sadašnjih nastavnih planova i programa. „Ovaj novi program predstavlja elemente koji još uvek nisu integrisani u postojeće nastavne planove i programe, kao što je koncept slobode medija ili detaljno objašnjenje o tome kako funkcionišu pravosudne institucije“, objašnjava Mejzinoli.

EULEX-ov projekat „Osnaživanje mladih – unapređenje obrazovanja za ljudska prava i vladavinu prava u školama“ počeo je 13. januara obukom za studente prava.  Narednih nedelja biće održana predavanja o pravosuđu za osnovce.