Vesti

Izveštaj EULEX-a o nadgledanju pravosuđa

24. novembar 2022. god.

EULEX predstavlja svoj Izveštaj o nadgledanju pravosuđa, koji pokriva period od novembra 2021. do septembra 2022. godine. Izveštaj sadrži nalaze i specifične preporuke nadležnim organima Kosova o nekoliko sistemskih i tematskih pitanja, uključujući borbu protiv korupcije, procesuiranje predmeta terorizma, krivična dela protiv novinara, krivična dela po međunarodnom pravu, rodno zasnovano nasilje i pravosuđe za maloletnike.


Pročitajte izveštaj: Izveštaj EULEX-a o nadgledanju pravosuđa