Vesti

Izgradnja poverenja u pravosudni sistem i unapređenje ostvarivanja ljudskih prava putem laičkog praćenja suđenja

03. avgust 2020. god.

U maju 2020. godine, Kosovski institut pravde (KIP) izdao je izveštaj pod nazivom “Pravda u očima građana”. Ovaj izveštaj je rezultat Faze 1 projekta “Izgradnja poverenja u pravosudni sistem i unapređenje ostvarivanja ljudskih prava putem laičkog praćenja suđenja”. Ovaj projekat sproveo je KIP od oktobra 2019. do marta 2020. godine.  

Osamnaest nestručnih (laičkih) posmatrača, izabranih iz različitih starosnih, polnih, etničkih i i regionalnih grupa, pratilo je 360 rasprava suđenja u krivično-pravnim predmetima širom Kosova. Oni su ocenili kriviče rasprave u pogledu jednostavnih, ali važnih pitanja ljudskih prava i proceduralne pravičnosti, uključujući: jednakost pred zakonom, transparentnost i nepristrasnost sudova i prava na pravično suđenje. KIP je analizirao povratne informacije posmatrača i sastavio izveštaj o oceni. 

Glavni cilj ovog projekta je da se omogući građanima da učestvuju i ocene sprovođenje pravde na Kosovu. Na taj način građani se upoznaju sa važnim konceptima pravosuđa i direktno posmatraju ključne pravosudne institucije. U tom smislu, projekat ima za cilj povećanje institucionalne odgovornosti i izgradnju poverenja običnih ljudi u pravosudni sistem. 

"U ovom izveštaju ističe se značaj učešća građana u sistemu krivičnog pravosuđa. U srži ove inicijative jeste pružanje prilike običnim građanima Kosova da ocene kako njihov sistem krivičnog pravosuđa funkcioniše, kako glavni akteri uzajamno deluju i kako nadležne institucije sprovode pravdu. Osnaživanjem običnih ljudi da ocene poštovanje važećih standarda ljudskih prava, projekat je takođe imao za cilj jačanjeodgovornosti i izgradnju poverenja u pravosudni sistem Kosova.

Želim da se zahvalim Kosovskom institutu pravde i laičkim posmatračima na saradnji i angažovanju. Zahvaljujući njihovom radu, izveštaj o oceni„Pravda u očima građana“ pruža jedinstven uvid u pravni sistem Kosova iz perspektive običnih građana.

Pored toga, želim da pohvalim EULEX-ovog glavnog tematskog nadgledača za zločine iz mržnje, Luis Carnasa Berga, i nadgledača pravosuđa, Ioannis Psimopoulos, za projektovanje i sprovođenje oveinicijative. Posebno sam zadovoljan ovim originalnim i produktivnimprojektom, jer je kroz njega EULEX sarađivao sa civilnim društvom na podsticanju pristupa odozdo prema gore, kako bi se obezbedila veća transparentnost i odgovornosti u pravosudnom sistemu Kosova", istakao je Šef Misije Lars-Gunnar Wigemark. 

Nakon završetka Faze 1 u periodu 2019-2020, Projekat će preći na Fazu 2 u periodu 2020-2021. Usredsrediće se više na ličko praćenje tematskih slučajeva, kao što su zločini iz mržnje, rodno zasnovano nasilje, korupcija, pravosuđe za maloletna lica i srodne teme.​