Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

Izrečena presuda u predmetu O.I.

21. januar 2016. god.

Danas je veće međunarodnih sudija Osnovnog suda u Mitrovici proglasilo O.I. krivim za izvršeno krivično delo “ratnog zločina protiv civilnog stanovništva.”

Sud je utvrdio da su 14. aprila 1999. godine brojne albanske porodice bile nasilno isterane iz svojih kuća i okupljene na ulici od strane srpskih snaga. Jedna grupa muškaraca iz tih porodica bila je odvedena od vojske od strane paravojne jedinice/policije a zatim su nastavili do kontrolnog punkta paravojne jedinice/policije. O.I. je bio deo paravojne jedinice/policijske grupe na kontrolnom punktu. Nosio je plavu uniformu i bio je naoružan.

Muškarci su ispraćeni preko punkta. Četvoro muškaraca je bilo ubijeno sve dok operacija nije zaustavljena ubog pojave jedne uniformisane osobe koja je izdala naređenje za obustavu.

O.I. bio je svestan operacije proterivanja i ubijanja Albanaca. Tog dana se svesno povinovao planu, znajući da će on dovesti do ubistava.

Optuženi O.I. osuđen je na zatvorsku kaznu u trajanju od 9 godina.

Što se tiče događaja od 3. februara 2000. godine, na koji se odnosila druga tačka optužnice, sud je utvrdio da optuženi O.I., D.D., N.V., I.V., i A.L. nisu krivi, pa ih je stoga oslobodio svih optužbi.

Sve strane u postupku imaju pravo žalbe.

Sudsko veće je odlučilo da O.I. žadrži u kućnom pritvoru. Na tu odluku moguća je žalba od strane tužilaštva u roku od 24 sata.