Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

Novi šef Misije EULEX stupio na dužnost

26. juni 2023. god.

Giovanni Pietro Barbano, general-major italijanskih karabinijera sa više od 40 godina iskustva u oblasti zakona i reda, policijskim delatnostima i mirovnim operacijama, preuzeo je danas dužnost šefa Misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX). On je nasledio švedskog diplomatu, ambasadora Lars-Gunnar Wigemark, koji je svoj mandat šefa Misije završio 25. juna.

„Sa velikim osećajem odgovornosti danas preuzimam svoju dužnost kao šef EULEX-a, strateškog partnera Kosova u vladavini prava i bezbednosti. Potpuno svestan izuzetno važnog mandata Misije, radiću sa integritetom i profesionalizmom kako bih ispunio moto Misije „Partnerstvo za pravdu“, ostvario pozitivan uticaj na terenu i unapredio naše zajedničke ciljeve za vladavinu prava na Kosovu“, kazao je Barbano.

Novi šef EULEX-a je priznao da Misija funkcioniše u još uvek teškom kontekstu, usred pojačanih tenzija, i dodao: „Misija je odlično sredstvo za širi odgovor EU na bezbednosne izazove, pošto je EULEX druga instanca za bezbednosni odgovor na Kosovu. U okviru svog mandata, Misija će nastaviti da podržava stabilnost na Kosovu, kao i bezbednost svih njegovih zajednica.”

Govoreći o EULEX-ovom mandatu za robusno nadgledanje, Barbano je rekao: „EULEX će nastaviti da pažljivo nadgleda odabrane predmete na nivou policije, tužilaštva, sudstva i korektivne službe, kako bi procenio kako kosovske vlasti postupaju sa tim predmetima. Između ostalog, nadgledanje će biti usredsređeno na poštovanje ljudskih prava, garancije pravičnog suđenja, kao i jednako postupanje sa svima, uključujući pripadnike nevećinskih zajednica na Kosovu.

„Ponizno sam počastvovan poverenjem koje su mi ukazale države članice i radujem se što ću se nadovezati na nasleđe svog prethodnika Lars-Gunnar Wigemark“, zaključio je Barbano.

EULEX je pokrenut 2008. godine i njegov trenutni mandat na osnovu Odluke Saveta 2023/1095 pokriva period do 14. juna 2025. godine. Sveukupna misija EULEX-a je da podrži odabrane institucije vladavine prava na Kosovu. Konkretno, Misija je druga instanca za bezbednosni odgovor na Kosovu, kao deo troslojnog mehanizma za bezbednosni odgovr, u okviru kojeg je Policija Kosova prva, a KFOR treća instanca za bezbednosni odgovor; savetuje Regionanu upravu Policije Kosova za sever i četiri policijske stanice pod njenom komandom o brojnim pitanjima u vezi sa pružanjem policijskih usluga; pomaže kosovskim vlastima u jačanju institucija vladavine prava sprovođenjem robusnog nadgledanja predmeta na nivou policije, tužilaštva i sudstva; podržava Korektivnu službu Kosova kroz nadgledanje, podučavanje i savetovanje; radi zajedno sa svojim lokalnim kolegama u Institutu za sudsku medicinu na utvrđivanju sudbine nestalih lica pružajući ekspertizu i savete; pomaže Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu Kosova; nastavlja da upravlja sopstvenim programom zaštite svedoka; i podržava Policiju Kosova u oblasti međunarodne policijske saradnje omogućavanjem razmene informacija između Policije Kosova i Interpola, Europola ili Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.