Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

Reakcija na konferenciju za novinare Marije Bamije

16. juli 2022. god.

Na današnjoj konferenciji za novinare čuli smo Mariju Bamije kako ponavlja nepotkrepljene optužbe, glasine i priče rekla-kazala. Bamije nije iznela nikakve nove dokaze.

Dokazi prikupljeni tokom istrage kancelarije glavnog tužilaštva Kosova 2016. god., nisu uspeli da utvrde bilo kakvo pogrešno postupanje bivšeg sudije EULEX-a na koje se stavljaju optužbe: https://www.eulex-kosovo.eu/?page=3,10,518

Pored toga, predmet Bamije protiv EULEX-a u Ujedinjenom Kraljevstvu (UK) je odbačen 2018. god. Ona je pokrenula građansku parnicu u UK u vezi sa pitanjima zapošljavanja protiv svog poslodavca (FCDO), Misije i kolega zaposlenih, od kojih je neke danas spomenula.

U 2015. godini, izveštaj nezavisnog pravnog stručnjaka pregledao je sprovođenje mandata EULEX-a sa posebnim fokusom na postupanje sa optužbama. Izveštaj je dostupan ovde: https://www.eulex-kosovo.eu/eul/repository/docs/150331_jacque-report_en.pdf.

Kao Misija vladavine prava, verujemo u pravdu kakvu donose pravosudne institucije.