Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

Presuda u predmetu trgovanja uticajem u saučesništvu

05. februar 2015. god.

Juče je pred Osnovnim sudom u Prištini, dvoje okrivljenih, H. T. i B. D. osuđeno za krivično delo trgovanja uticajem u saučesništvu, suprotno članu 345. stav 1. i članu 23. KZK iz 2003. god.

Postupak se odnosio na tvrdnju da je dvojici okrivljenih ponuđena, te da su isti primili nepropisnu korist od 200.000 EUR u zamenu za pristanak da izvrše nepropisan uticaj na službena lica Kosovske agencije za privatizaciju, pre zvaničnog objavljivanja ponuda  za privatizaciju poljoprivrednog zemljišta u blizini sela Muzakaj, dana 20.05.2009. god. Okrivljeni su osuđeni na pojedinačne kazne zatvora u trajanju od petnaest (15) meseci i donet je nalog za oduzimanje iznosa od 200.000 evra. Postupak je vodio međunarodni tužilac iz KSTK. Sve strane imaju pravo žalbe.