Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

Potrebno je brzo formiranje vlade na Kosovu

19. decembar 2019. god.

Izjava Šefice Kancelarije EU/Specijalne predstavnice EU, EULEKS-a i šefova misija EU na Kosovu
 
Konstitutivna sednica Skupštine je zakazana za 26. decembar. Opšti izbori održani 6. oktobra su narodu Kosova pružili priliku da iskoriste svoje demokratsko pravo da glasa i izabere svoje vođe. To je suština demokratskog procesa.
 
Verujemo da će zainteresovane strane postići neophodan konsenzus za prevazilaženje preostalih izazova.
 
Kosovo treba hitno da nastavi sa radom na reformama ekonomskog i društvenog razvoja, kao i vladavine prava, na primeni Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Kosova i dijalogu sa Beogradom koji se održava uz pomoć EU.
 
Potrebno je brzo formiranje vlade da bi se ovi procesi nastavili, u interesu Kosova i njenog naroda i u skladu sa ustavom i izraženom voljom biračkog tela.