Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

EULEX obučava Jedinicu Policije Kosova za istragu ratnih zločina za pripremu i upravljanje predmetima

14. novembar 2019. god.

EULEX je održao niz kurseva obuke za Jedinicu Policije Kosova za istragu ratnih zločina. Ovi kursevi obuke, razvijeni u bliskoj saradnji sa Policijom Kosova, imali su za cilj da se Jedinici Policije Kosova za istragu ratnih zločina pomogne u razvoju modernog sistema za upravljanje predmetima i unapređenju njenih kapaciteta za pripremu predmeta, upravljanje predmetima i analizu predmeta ratnih zločina.

„Potpuno svesni činjenice da su mnogi predmeti ratnih zločina veoma složeni i povezani sa drugim  predmetima ratnih zločina, EULEX aktivno podržava Policiju Kosova u uspostavljanju njihove sopstvene  baze podataka i u najboljem iskorišćavanju takvih alata za predmete ratnih zločina”, naglasio je Roland Burgsteiner, nadgledač za predmete ratnih zločina iz jedinice EULEX-a za nadgledanje predmeta  i organizator ovog kursa obuke.

Baza podataka, koju je Policija Kosova razvila uz pomoć EULEX-a, omogućiće obučenim istražiteljima ratnih zločina da organizuju ogromne količine podataka, efikasno upravljaju složenim predmetima ratnih zločina i pripreme ih za procesuiranje.

Direktor Uprave za teške zločine i istrage, major Fadilj Gaši zahvalio je EULEX-u na kontinuiranoj podršci i saradnji, dodajući: „Pošto smo od EULEX-a preuzeli komponentu istrage ratnih zločina, pozdravljamo programe obuke u upravljanju tim delikatnim predmetima”.

U decembru 2018. godine, kao rezultat rekonfigurisanog mandata EULEX-a, Misija je policijske spise predmeta ratnih zločina predala kosovskim organima. Danas policijski nadgledači EULEX-a vrše sistemsko nadgledanje na nivou Policije Kosova, sa fokusom na tematske oblasti zločina po međunarodnom pravu, rodno zasnovano nasilje i zločine iz mržnje i pružaju ekspertizu i savete u vezi sa tim pitanjima.