Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

Okrivljeni oslobođen optužbe u Peći

06. mart 2015. god.

Mešovito sudsko veće je 3. marta 2015. godine u sastavu od dvoje međunarodnih i jednog lokalnog sudije oslobodilo je okrivljenog K.H. optužbe za teško ubistvo, nakon glavnog ročišta održanog u Osnovnom sudu u Peći. Sudsko veće je zaključilo da su postojale okolnosti koje su isključivale krivičnu odgovornost okrivljenog i da nije dokazano da je optuženi počinio krivično delo  za koje se teretio. 

Navodni incident se dogodio meseca avgusta 2006. godine u selu Banja, blizu Peći. Optuženom je prvobitno suđeno i oslobođen je optužbi u Okružnom sudu u Peći 2007. godine. Tužilac je podneo žalbu a vrhovni sud je 2009. godine naložio novo suđenje. Novo suđenje je otpočelo 2012. godine, međutim okrivljeni je pobegao i nije prisustvovao suđenju. Međunarodni sudija je izdao nalog za njegovo hapšenje. Okrivljeni je uhapšen i novo suđenje je otpočelo 2014. godine. 

Postupak je vodio tužilac sa Kosova iz Kancelarije državnog tužilaštva u Peći. Pismena presuda će biti dostavljena u roku od trideset dana. Sve strane imaju pravo žalbe.