EULEX Campaigns

Fushata e Shërbimit Korrektues të Kosovës

18 mars 2021

Misioni i Shërbimit Korrektues të Kosovës

KSK i preventivne mere protiv COVID-19

SHKK dhe masat parandaluese ndaj COVID-19

Qendra Korrektuese në Lipjan

Zhvillimi professional në SHKK

Gjithkush meriton një fillim të ri!

Njësia për Përcjelljen e të Burgosurve