Galeria e Fotografive

Galeria e Fotografive 2019

Galeria e Fotografive

Për fotografitë 

Me rastin e përdorimit të fotografive të EULEX-it, mediat duhet ta përdorin këtë shënim lidhur me burimin: ©EULEX.

Për më shumë informata apo fotografi, ju lutemi të kontaktoni:
press@eulex-kosovo.eu
, Zyra për Informim -  EULEX