Komunikata për Shtyp

Komunikata për Shtyp

Deklarata e EULEX-it në Lidhje me Raportin e Mediave

03 korrik 2018

Duke iu referuar një deklarate të shpërndarë sot nga një medium në Kosovë, siç i është atribuar zëdhënësit të EULEX-it, EULEX Kosovo dëshiron të qartësojë dhe përsërisë se - pas fillimit të mandatit të saj të ri më 15 qershor 2018 - Misioni nuk ka më funksione ekzekutive në sistemin e drejtësisë në Kosovë. Si të tillë, nuk mund të caktohen lëndë për gjyqtarët dhe prokurorët e EULEX-it, të cilët tashmë i kanë pushuar aktivitetet e tyre ekzekutive në EULEX.