Komunikata për Shtyp

Komunikata për Shtyp

EULEX-i i largon rrethojat e ndërtesës aneks të Shtabit të Policisë

24 prill 2017

Në përputhje me ri-konfigurimin dhe mandatin e ri të Misionit, EULEX-i i ka liruar zyrat në ndërtesën aneks të Shtabit të Policisë në Prishtinë (ish aneksi i Selisë së UNMIK-ut). Si rezultat i kësaj, rrethojat përreth ndërtesës aneks do të largohen dhe kjo hapësirë do të jetë e hapur për qasje publike.  Disa prej zyrave të EULEX-it tani janë zhvendosur në objektin kryesor, i cili do të vazhdojë të sigurohet nga Policia e Kosovës.