Komunikata për Shtyp

Komunikata për Shtyp

Ngritet aktakuzë në një rast të terrorizmit

26 janar 2015

PSRK ka ngritur një aktakuzë në Gjykatën Themelore të Prishtinës të premten kundër pesë të pandehurve të akuzuar për vepra të ndryshme lidhur me terrorizmin, përfshirë – organizimin dhe drejtimin e një grupi terrorist; pjesëmarrjen në grup terrorist; përgatitjen e veprave penale terroriste; prodhimin e paligjshëm të materialeve shpërthyese; posedimin e paligjshëm të armëve dhe të eksplozivëve, nxitjen e urrejtjes fetare dhe për sulm të rëndë në territorin e Kosovës, si edhe kryerjen e terrorizmit brenda territorit të Republikës Arabe të Sirisë (Siri);

Të pandehurit janë arrestuar në Prishtinë duke u përpjekur të blejnë një numër të madh të armëve dhe municionit sulmues ushtarak, si rezultat i hetimeve në vazhdim e sipër të Drejtorisë së Policisë së Kosovës (PK) kundër Terrorizmit, dhe të agjencive të tjera, për sulm (-e) të rëndë të kryer kundër dy misionarëve të krishterë nga Shtetet e Bashkuara. 

Në këtë hetim 14 mujor janë përfshirë analizat forenzike të dëshmive nga ana e Agjencisë së Forenzikës të Kosovës dhe të ndihmës juridike ndërkombëtare me shtetet anëtare të BE-së.

Rasti është duke u ndjekur penalisht nga një prokuror ndërkombëtar i PSRK-së.