European Union External Action
FacebookTwitterYoutube
O EULEX-u Izvršni odsek Odsek za jačanje Kancelarija za Medije Radna Mesta Tenderi Kontakti
Search

Naslovna BreadCrumbTrailer Resursni centar za rodnu ravnopravnost BreadCrumbTrailer Žene u pravosuđu

Žene u plavom doprinose promenama

Od očuvanja mesta zločina i sakupljanja forenzičkih dokaza, bilo da se radi o otisku prstiju ili obuće, dlake ili vlakna, može zavisiti da li će navodni kriminalac ostati na slobodi ili će mu se suditi za zločin.

Proaktivno zalaganje za međunarodno pravo i ljudska prava: predstavljamo Marianne Fennema

Svakodnevno savetovanje EULEX-a u vezi sa raznim, kompleksnim i veoma bitnim pitanjima oslikava kako izgleda radni rad Marianne Fennema.

Iz Evropskog parlamenta u Misiju vladavine prava EU

Alina Matache je uključena u rad Evropske unije od ranih studentskih dana, što je jedan od brojnih razloga zašto teži vrednostima EU sa osmehom, posvećenošću i entuzijazmom.

Revnosna pobornica vladavine prava

Odgovornost i odlučnost u radu su izuzetne osobine Škeljćese Ibrahimi, koja radi u Kancelariji specijalnog tužilaštva Kosova, kao pravni savetnik ekipe stranih i domaćih tužilaca koji rade na predmetima visokog profila.

Silke Sielaff – Ne morate da tražite dozvolu

Upoznajte Silke Sielaff, nemačku policajku i načelnicu EULEX-ove Zajedničke operativne službe (ZOS), čiji je posao da koordiniše, obaveštava i čuva sve službenike EULEX-a, gde god se oni nalaze na Kosovu...

Žena u uniformi koja doprinosi promenama

Upoznajte prvu ženu koja komanduje policijacima i uživa njihovo poštovanje. Pukovnica Taibe Canoli je prva žena na Kosovu koja ima najviši čin u policiji. Ona je inspiracija mnogim generacijama mladih žena sa Kosova koje teže da postignu veću ravnopravnost u kosovskim institucijama vladavine prava.

Katrin Gluic - Svakome je interes da se bori protiv organizovanog kriminala i korupcije

Kada je bila mala devojčica koja je odrastala u Hrvatskoj, ljudi su je često pitali šta bi želela da bude kada odraste. Bez oklevanja u sebi, odgovorila bi: „Želela bih da postanem policajka“, pa je krenula putem svog dečijeg sna.

Primena ljudskih prava u praksi – upoznajte Heidi Lempiö

Ljudska prava predstavljaju osnovni element razvoja modernog pravnog sistema. Ona su takođe bila stalna tema u karijeri Heidi Lempiö u oblasti prava.

Zajednički rad na postizanju rezultata – Upoznajte Barboru Kacikovu

Značajni deo EULEX-ovog rada obuhvata ostvarivanje saradnje između ljudi koji rade na sprovođenju zakona i koji dolaze iz različitih zemalja i kultura. Barbora Kacikova, policijska službeinca iz Slovačke, već je stekla dosta iskustva u toj oblasti uprkos njenim mladim godinama.

Policijski rad znači biti deo zajednice – upoznajte Mariju van der Hart

Druženje i biti deo zajednice za Mariju van der Hart predstavljaju bitne karakteristike policijskog rada. Rad sa EULEX-om joj je pružio mnogo mogućnosti da ovaj princip sprovede u praksi.

  

EULEX Kosovo © Autorska prava & Izjava o odgovornosti
Ul. Muharrem Fejza, Zgrada Farmeda, P.O. Box: 268 10000 Pristina, Kosovo
Tel: +381 (0) 38 78 2000 Fax: +381 (0) 38 78 4556 :: info@eulex-kosovo.eu