Građanske parnice

Građanske parnice

Građanske parnice

Osnovni sud u Peći

DatumNaziv predmeta i broj dosijeaPresude
08. april 2014. god. P.nr. 386.2013 English | Shqip | Srpski
05. juli 2013. god. C.no. 321/09 English | Shqip | Srpski

Objavljene odluke/presude možda nisu konačne i mogu biti podložne žalbi u skladu  sa važećim zakonom.
Presude će biti objavljene nakon što o njima budu obaveštene i same strane u postupku. Strane u postupku su prve koje moraju da saznaju odluku.
Objavljane presude i druge sudske odluke redigovane su u skladu sa međunarodnim propisom o anonimizaciji radi zaštite ličnih podataka strana u postupku.