Naslovna  BreadCrumbTrailerResursni centar za rodnu ravnopravnost  BreadCrumbTrailerŽene u pravosuđu  BreadCrumbTrailerNina Koivisto: ‘Da biste napredovali,...

Nina Koivisto: ‘Da biste napredovali, razmišljajte van okvira!’

08. decembar 2017. god.

Nina Koivisto, jedna od savetnika EULEX-a za kosovsku policiju u zajednici, u svojoj policijskoj uniformi zrači pozitivnim stavom, predanošću i odlučnošću. Nina se pridružila EULEX-u nakon napredovanja u činovima u Nacionalnoj upravi policije Finske i uspešnog završetka dužnosti u EUPOL-u u Avganistanu 2016. godine, a njena poruka svim ženama koje rade u oblasti vladavine prava jasno glasi: „Budite uporne i uspećete”.

Nina je odrasla sa dvoje braće u tradicionalnoj finskoj seoskoj porodici. „Moja porodica u potpunosti podržava karijeru koju sam ja izabrala. Ovo nije uvek bio lak izbor.” U njenoj porodici je posebno veliki uticaj imala njena pokojna baka, koja je uvek naglašavala značaj učenja i upornosti, rodne ravnopravnosti i toga da su žene sposobne za sve.

Sa samo 20 godina neposredno nakon završetka srednje škole, ambiciozno je započela svoju karijeru u policiji. Nakon što je vrlo mlada diplomirala na policijskoj akademiji i redeći u raznim odeljenjima policije Finske, ona je uspešno završila pravne studije i dobila zvanje magistra prava. „Znala sam da ako želim da se istaknem među drugima moram da se malo više potrudim,“ kaže ona.

Nina smatra da definitivno nije uvek lako raditi u policiji u kojoj dominiraju muškarci. „Posvećuje vam se više pažnje zbog toga što ste žensko. Međutim, ja sam uvek 100% svoja i nikada nisam promenila svoj izgled ili svoje ponašanje zbog posla. Bila sam nepopustljiva kada je bilo potrebno, a naročito kada sam se suočavala sa nečim što je bilo neprikladno ili nezakonito.

„Uspeh se najbolje postiže kada si istinski svoj. U mojoj zemlji, Finskoj, moji pretpostavljeni su bili veoma dobri i pružali su mi podršku, i generalno prema meni postupali pravedno. Moje iskustvo u međunarodnom okruženju bilo je nešto izazovnije. Ja sam vrlo energična i brzo se prilagođavam novim dužnostima. Uvek se trudim da radim na kreativan način”, naglašava Nina.

Radeći kao policijska službenica u raznim regionima i jedinicama policije, kao detektiv i u Antiterorističkoj jedinici Finske bezbednosno-obaveštajne službe, i čak i sada Nina nastavlja svoje akademske uspehe uporedo sa svojom profesionalnom karijerom u policiji. U cilju kombinovanja svojih različitih iskustava tokom proteklih petnaest godina, ona je trenutno doktorand na Univerzitetu u Helsinkiju. Ovo je samo jedan od mnogih ciljeva koje je postavila sebi: ona naglašava značaj prihvatanja sopstvene ambicije, raznih veština i iskustava u profesionalnom životu, i održavanja inovativnog i kreativnog pristupa svim aspektima svog života i posla.

Nakon što je provela sedam godina na najvišim rukovodećim činovima u Nacionalnoj upravi policije Finske, štabu policije Finske, kao i radeći kao sudija na sudu, kako bi razumela celokupni lanac krivičnog pravosuđa, Ninu je ambicija prirodno odvukla u međunarodni domen. „Veoma sam zahvalna što sam imala prilike da, i u EULEX–u na Balkanu i u EUPOL-u u prelepom Avganistanu, radim, učim i prilagodim se različitim geopolitičkim situacijama i multietničkim zajednicama”, kaže ona. „Naročito kada radite kao savetnik za policiju u zajednici, ova vrsta iskustva i angažovanja sa ljudima je nezamenjiva.”

Ninina primarna uloga u EULEX-u obuhvata savetovanje višeg rukovodstva Policije Kosova na strateškom nivou po pitanju implementacije najboljih praksi EU. Njeno iskustvo na strateškom nivou, kao državljanke Finske, zemlje za koju se smatra da poseduje jednu od najbolje rangiranih agencija za sprovođenje zakona na svetu, i koja je među tri zemlje sa najvišim indeksom vladavine prava, nezamenjivo je za efikasno funkcionisanje EULEX-ove uloge u savetovanju Policije Kosove.

„Uključivanje unutrašnje bezbednosne strategije EU, pored najboljih praksi finske policije, kao što su dijalog između policije i zajednice, razlika između spoljne i unutrašnje bezbednosti, i tesna saradnja između policije, granične policije i carine predstavljaju tri oblasti u kojima sam se angažovala ovde na Kosovu”, kaže Nina.

Veliki deo njenog svakodnevnog rada u štabu policije Finske obuhvata rad sa glavnim načelnikom na upravnom nivou, u savetovanju nacionalno policijskog komesara i zamenike policijskog komesara, kao i koordinaciju raznih strategija. Ovo obuhvata i učinak policije i akcione planove (na primer, sprečavanje kibernetičkog kriminala, krivične istrage, javni red i bezbednost, međunarodni policijski rad, mirovne operacije) i njihovo preobraćanje u izveštaje nakon akcija, koji se podnose komesaru policije i ministarstvu o učinku i rezultatima policije. Poslednje veće angažovanje bilo je da predstavlja Policiju Finske u izradi zakona  o obaveštajnim službama za policiju i za obaveštajne službe na parlamentarnom nivou. Ninin rad u svojoj zemlji obuhvata brojne zanimljive oblasti, korisne za policijsko savetovanje na strateškom nivou.

Nina smatra da su njena iskustva i radni odnosi od kada je stigla na Kosovo neverovatno korisni. „Rad sa policijom u zajednici i nadgledanje, podučavanje i savetovanje podrazumevaju učenje o tome kako izgraditi poverenje i poštovanje, kao pojedinac i kao viši savetnik. Kada budem završila misiju ovde poneću sa sobom u Finsku lepa sećanja na rad sa pojedincima iz Policije Kosova i visok značaj našeg lokalnog osoblja u EULEX-u, i zaista se nadam da će me pripadnici Policije Kosova i naše kolege zapamtiti kao veoma aktivnu i profesionalnu policijsku savetnicu“, kaže Nina.

U slobodno vreme na lepom Balkanu, pored čitanja i učenja, Nina uživa u sportskim aktivnostima u prirodi: planiranju i skijanju. „Najlepše vikende na Kosovu provela sam ili na Brezovici ili na nekoj drugoj planini pod vedrim, plavim nebom”, ističe ova.

Nina ističe značaj izgradnje odnosa i poštovanja kada radite u misiji kao što je EULEX. „Princip lokalnog vlasništva nad procesima je nešto što međunarodna zajednica mora uvek imati na umu. EULEX je instrument kroz koji smo imali prilike da sarađujemo i komuniciramo sa kosovskim institucijama, a odnosi koje uspete da izgradite i održite su ono što određuje uspeh Misije.“

Natrag