Žene u vladavini prava

Tahire Hadžoli: “Niste sami, mi smo tu za vas”

26. septembar 2017. god.

Nasilje u porodici može imati razlicite oblike – fizicko, seksualno, psihološko ili ekonomsko. Opseg takvog nasilja može biti štetan i po žrtve i po ljude koje dotice, i može dovesti do raspadanja porodice, samoubistva i ubistva.

Za mnoge žrtve nasilja u porodici koje odluce da prijave nasilje, njihovo prva stanica je policija, i to je oblast u kojoj je Tahire Hadžoli strucnjak. 

Kapetan Tahire Hadžoli, koja predvodi Jedinicu Policije Kosova za istragu nasilja u porodici, veoma je predana žena koja marljivo radi kako bi promenila kulturu tolerancije slucajeva nasilja u porodici.

„Za mene je porodica sve, odrala sam okružena ljubavlju, skladom i stalnim ohrabrivanjem od strane mojih roditelja i brace i sestara da sledim svoje snove”, objašnjava ona.  Njen san iz detinjstva bio je veoma jednostavan: „Oduvek sam želela da pomažem drugima i da im kažem da svi mi zaslužujemo da budemo srecni, bez obzira na to šta nam drugi kažu”, objašnjava ona.

Nakon sukoba na Kosovu, bilo je sasvim jasno da je želela da postane deo novoformiranih policijskih snaga na Kosovu i da dá svoj doprinos društvu. Nije ni slutila da ce postati toliko angažovana kao važna figura koja se bori protiv nasilja u porodici na Kosovu.

„Oni u meni vide njihovog andela cuvara, njihovog heroja”, objašnjava ona ponosno. „Od prvog dana sam se potpuno usredsredila na svaki slucaj. Za mene su porodica i sreca izuzetno važni i veoma je teško kada neko izgubi sve to u jednom danu, pa stoga svaki slucaj tretiram s velikim poštovanjem i profesionalizmom”, dodaje ona.  Zahvalnost i osecaj sigurnost žrtava nasilja je ono što je pokrece, podsecajuci je da nikada ne odustaje i da uvek teži što boljim rezultatima.

Kapetan Hadžoli je jedan od najboljih primera brojnih žena koje su se pridružile sektoru bezbednosti. Ona se pridružila Policiji Kosova odmah nakon rata, sa željom da se profesionalno razvija i pomaže drugima. Dok je radila kao redovni policijski službenik u patrolnoj jedinici, studirala je kriminologiju, a nakon toga je dobila zvanje magistra prava u oblasti nasilja u porodici. Krenula je malim ali samouverenim koracima, a sada je vec na visokoj upravnoj poziciji u okviru policijskih snaga Kosova. „Uvek sam bila predana poslu, susretala sam se sa brojnim teškim situacijama tokom mog profesionalnog iskustva, ali sam uvek uspevala da prevazidem te poteškoce i dokažem svoje veštine upravljanja”, objašnjava ona.

Njena profesionalna karijera u okviru Policije Kosova otpocela je 2000. godine u patrolnoj jedinici, a zatim je prešla u Jedinicu policije u zajednici, u kojoj je ostala do 2003. godine. Te iste godine unapredena je u inspektora za slucajeve nasilja u porodici. Svoj prvi cin, cin narednika dobila je 2004. godine,  a samo godinu dana kasnije dodeljena joj je uloga nadzornika Sektora za nasilje u porodici. Paralelno sa poslom i studijama, ona je pohadala i opširnu strucnu obuku širom sveta. Nakon što je dobila cin kapetana, unapredena je u šefa Sektora za nasilje u porodici i trenutno ocekuje da dobije cin majora.

Nasilje u porodici se obicno dešava iza zatvorenih vrata i žrtve trpe u tišini. Medutim, Hadžoli smatra da je tokom proteklih nekoliko godina došlo do porasta broja prijavljenih slucajeva nasilja u porodici. „To ne znaci da je zabeležen porast broja slucajeva nasilja u porodici, vec znaci da žrtve sve više postaju svesne svojih prava”, objašnjava ona. Statistike pokazuju da je samo tokom protekle godine hiljade Kosovaca prijavilo nasilje u porodici, a u 90% slucajeve žrtve su bile žene.

 „Obicno su žrtve žene, i u vecini slucajeve ukljucena su i deca. Nasilje se prijavljuje tek onda kada se smatra neprihvatljivim”, objašnjava Hadžoli, dodajuci da „to znaci da mi zapravo ne znamo koliko se nasilja dešava u jednoj porodici, pošto se ono prijavljuje tek nakon nekoliko godina stalnog zlostavljanja.”

Kapetan Hadžoli smatra da bi prevencija trebalo da bude najbitniji korak u suzbijanju nasilja u porodici. „Policajci iz moje jedinice koriste svaku priliku da budu bliže zajednici. Veoma cesto organizujemo predavanja u školama i konferencije i delimo brošure o tome šta je nasilje u porodici i o pravima žrtava”, objašnjava ona. Kapetan Hadžoli smatra da vecina žena nije ni svesna svojih osnovnih prava. „Obicno suprug ili izvršilac nasilja kaže žrtvi da ne može da ode nigde, da nemaju nikoga i da oni imaju svoje ljude u policiji”, objašnjava Hadžoli. 

Podizanje svesti je veoma bitno u borbi protiv nasilja u porodici. Pripadnici Policije Kosova koji patroliraju u zajednici žele da žrtvama stave do znanja da su tu da im pomognu. „U suštini mi im stavljamo do znanja da nisu sami. Izgradnja poverenja je za nas od kljucnog znacaja”, objašnjava kapetan Hadžoli.

Na Kosovu su razlicite institucije zadužene za zaštitu prava lica koja su pretrpela nasilje u porodici. Od trenutka kada se slucaj nasilja u porodici prijavi policiji, sklonište, Centar za socijalni ili zaštitnik žrtve i drugi mehanizmi i postupci stavljaju se u funkciju kao bi se obezbedilo da se svakoj osobi pruži pomoc u pokretanju slucaja, lekarski pregled po potrebi, savetovanje, smeštaj i podrška tokom celog sudskog postupka. 

„U vecini slucajeva, Policija Kosova je angažovana tokom celog procesa i igra kljucnu ulogu u ukljucivanju drugih institucija. I nama je potrebna podrška drugih institucija, kako bismo bili u mogucnosti da postignemo najbolje moguce rezultate,” objašnjava ona.

Kapitali Hadžoli ceni saradnju i podršku koju njena jedinica dobija od razlicitih medunarodnih i lokalnih organizacija kao što su UNMIK, KFOR, EULEX, OEBS i drugi: „Cenim i visoko vrednujem sve napore i podršku koju dobijamo od svake od ovih institucija, jer poruka našeg rada postaje mnogo jaca. Svi mi tokom rada ucimo jedni od drugih”, kaže ona.

Tahire nije poznata smo po “tvrdoglavosti” u njenoj borbi da pomogne žrtvama nasilja u porodici, vec i je poznati zastupnik prava žena u svojoj instituciji. Ona je jedan od osnivaca Udruženja žena u Policiji Kosova, UŽPK. „U to vreme sam blisko saradivala sa UNIFEM-om na osnivanju udruženja u Policiji Kosova, kako bismo mogle da predstavimo vrednost doprinosa žena policiji, ohrabrimo ih da se pridruže policijskim snagama i da razbijemo predrasude i stereotipne stavove”, tvrdi ona.

Buduci da snažno veruje u obrazovanje, narocito u ulaganje u obrazovanje žena, ona ima poruku za sve mlade žene na Kosovu,a to je da se obrazuju, budu samouverene, otporne i da nikada ne odustaju. „Veoma je važno da steknete obrazovanje, obrazovanje ce vas izgraditi kao osobu i kao strucnjaka, a to ce vam automatski pomoci da za sebe napravite nezavisniju poziciju.”