EULEX objavljuje Programski izveštaj za 2012 godinu

EULEX objavljuje Programski izveštaj za 2012 godinu

EULEX objavljuje Programski izveštaj za 2012 godinu

6. jul 2012 godine

EULEX ce danas objaviti novi Programski izveštaj pod nazivom “EULEX: Vladavina prava izvan novinskih naslova”. U izveštaju su navedene aktivnosti koje su preduzeli EULEX i pandani sa Kosova od pocetka rada Misije 2008 godine.

EULEX

Pored sumiranja dosadašnjih dostignuca, izveštaj sadrži i pogled u buducnost, naglašavajuci strateške oblasti na koje ce se Misija fokusirati u buducnosti. Ukupno, EULEX ce nastojati da osigura vecu uskladenost sa kompletnim planom EU, ukljucujuci Mapu puta ka viznoj liberalizaciji, kao i cvrsto partnerstvo sa kosovskim institucijama vladavine prava.

Programski izveštaj EULEX-a za 2012. godinu na engleskom jeziku može da se skine ovde.

Programski izveštaj EULEX-a za 2011. godinu: English | Shqip | Srpski
Programski izveštaj EULEX-a za 2010. godinu: English | Shqip | Srpski
Programski izveštaj EULEX-a za 2009. godinu: English | Shqip | Srpski