Naslovna  BreadCrumbTrailerIzvršni odsek

Izvršni odsek

U okviru novog mandata Misije sudije i tužioci EULEX-a nastavljaju da rade u sklopu kosovskih institucija i služe u skladu sa kosovskim zakonima do potpune tranzicije funkcija nadležnim Kosovskim organima. Sudije i tužioci EULEX-a sude i vode krivične istrage u predmetima ustavnog, građanskog prava (imovinski sporovi i pitanja privatizacije) i odabranim visoko osetljivim krivičnim predmetima (ratni zločini, terorizam, međuetnička krivična dela organizovani kriminal i korupcija) kako isključivo tako i zajedno sa kosovskim partnerima.

Svi predmeti nad kojima EULEX od 15.04.2014. god. više nema nadležnost i dalje će biti u isključivoj nadležnosti sudskih i tužilačkih organa Kosova. Glavni tužilac EULEX-a utvrđuje tekuće predmete koji se mogu preneti na kosovsko tužilaštvo. Neki od tih predmeta će biti pod nadzorom Odseka za jačanje. Glavni tužilac EULEX-a u vanrednim okolnostima, utvrđenim zakonom, ima nadležnost da zahteva dodeljivanje novih predmeta tužiocima EULEX-a.
Slično tome, predsednik sudija EULEX-a može da zahteva od Sudskog saveta Kosova prisustvo sudija EULEX-a u sudskim većima u tekućim ili novim predmetima. U zajedničkim predmetima, istragu i krivično gonjenje vrše mešoviti timovi sastavljeni od kosovskih tužilačkih organa i tužioca EULEX-a. U tim predmetima, Izvršni odsek prati i podučava kosovske kolege u vidu kolegijalne saradnje.

Nakon postavljanja i integracije sudskih službenika u Osnovni sud i Tužilaštvo u Mitrovici, svi predmeti EULEX-a u regionu Mitrovice smatraće se zajedničkim predmetima.
U oblasti građanskog prava, mandat sudija EULEX-a je ograničen na predmete koji su pod nadležnošću Posebne komore Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se tiču Kosovske agencija za privatizaciju. Pored toga, Izvršni odsek je nadležan za predmete koji su pod nadležnošću Žalbenih veća za odluke Kosovske komisije za imovinske zahteve.

Zamenik šefa Izvršnog odseka za policiju odgovoran je za sprovođenje mandata Misije u oblasti izvršne policije. On direktno sarađuje sa generalnim direktorom Policije Kosova.

Policija EULEX-a podržava istragu i krivično gonjenje u osetljivim krivičnim predmetima EULEX-a. Ona vodi Program zaštite svedoka i održava kontakte sa organima policije u regionu i šire, uključujući EUROPOL i INTERPOL. Policija EULEX-a pruža pomoć Institutu za sudsku medicinu. Specijalizovana jedinica policije bavi se ograničenim incidentima javnih nemira i pomaže Policiji Kosova za kontrolu mase i nemira.

EULEX-ovi eksperti za sudsku medicinu, koji rade u okviru Instituta za sudsku medicinu, obavljaju svoje izvršne dužnosti u rešavanju predmeta nestalih lica na Kosovu.

Načelnik Izvršnog odseka je Dr. Katja Dominik. Zamenik šefa Izvršnog odseka i glavni tužilac EULEX-a je Claudio Pala. Zamenik načelnika Izvršnog odseka (Policija) je Cezary Luba. Gertraud Marx – Leitenberger je vršilac dužnosti predsednika sudija EULEX-a. Izvršna uloga Misije će se postepeno smanjivati kako se kosovske institucije vladavine prava budu razvijale i preuzimale više odgovornosti u ovim oblastima.
Izvršni odsek podržava primenu najboljih evropskih praksi u vezi sa ljudskim pravima i drugim presudnim pravnim načelima. Izvršni odsek nastoji da kroz međunarodnu saradnju podrži kosovske organe u oblastima policije, pravosuđa i carine.