Vesti

EULEX ojačava svoju Rezervnu specijalozovanu policijsku jedinicu sa 20 litvanskih žandarma

18. septembar

18. septembra 20. litvanskih žandarma, pripadnika Evropskih žandarmerijskih snaga (EUROGENDFOR), privremeno je raspoređeno na Kosovo, gde će se pridružiti Rezervnoj specijalizovanoj policijskoj jedinici (RSPJ) Misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX), koja trenutno broji 24 žandarma iz redova italijanskih karabinijera.

Litvanski žandarmi RSPJ privremeno će ojačati kapacitete EULEX-ove Specijalizovane policijske jedinice, koja u svom sastavu broji 105 poljskih policajaca, kao odgovor na potrebu Misije da ima dodatne snage na terenu i da bude u mogućnosti da bolje podrži kosovske kolege, na zahtev i po potrebi.