Vesti

Pojašnjenje o mandatu EULEX-a

12. septembar

Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) pojašnjava da od 2018. godine EULEX više nema mandat da direktno sprovodi operacije pretresa i zaplene. U okviru svog sadašnjeg mandata da podrži odabrane institucije vladavine prava na Kosovu na njihovom putu ka većoj efikasnosti, održivosti, multietničnosti i odgovornosti, bez političkog uplitanja i u skladu sa međunarodnim standardima ljudskih prava i najboljom evropskom praksom, što se tiče takvih operacija, mandat EULEX-a je ograničen samo na pružanje logističke podrške relevantnim pravosudnim i istražnim organima.