Vesti

Korektivna jedinica EULEX-a obučava kadete korektivne službenike u sprečavanju radikalizacije među prestupnicima

17. avgust 2023. god.

Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) održala je 17. avgusta dve osnovne obuke o sprečavanju procesa radikalizacije među prestupnicima za 47 kadetkinja Kosovske akademije za javnu bezbednost.

Po završetku programa u Kosovskoj akademiji za javnu bezbednost, ove kadetkinje će se pridružiti Korektivnoj službi Kosova, a ova posebna obuka, koju su sproveli službenici Korektivne jedinice EULEX-a za nadgledanje Albert Gegaj i Petri Ravander, pomoći će im da preduzmu preventivne mere i blagovremeno identifikuju i prijave rane znake radikalizacije i ekstremizma, kao i da identifikuju potencijalne rizike kroz dinamični bezbednosni pristup.

Ove obuke su deo dugogodišnje posvećenosti Misije povećanju kapaciteta službenika korektivne i probacione službe Kosova da na vreme otkriju znake radikalizacije među zatvorenicima na izdržavanju kazne ili nakon puštanja na slobodu, zahvaljujući dubljem razumevanju ekstremističkih sredina i procesa radikalizacije.

Dvojica predavača, EULEX-ovi službenici korektivne jedinice za nadgledanje Albert Gegaj i Petri Ravander, istakli su u svojim prezentacijama kako pravovremeni i korektni tretman pojedinaca podložnih radikalizaciji ili radikalizovanim licima može sprečiti i odvratiti ih od radikalizacije, dodajući kako je, u tom pogledu, pravilno razumevanje kompleksnog fenomena nasilnog ekstremizma i radikalizacije od suštinskog značaja da pomogne u otkrivanju i otklanjanju pretnji terorizma i, na kraju, zaštiti društvo od potencijalnih terorističkih krivičnih dela i štetnih događaja.

Učesnici su potvrdili da je ovo bila neophodna prilika za učenje, jer će tokom rada u korektivnim centrima možda morati da se suoče sa ovim složenim fenomenom. Kadetkinja korektivne službe Rinesa Fazljiu je rekla: „Obuka koja je održana danas pomoći će nam da postanemo profesionalniji u našem radu i identifikaciji mogućih slučajeva radikalizacije u zatvorima. Takođe će nam pomoći da bolje podržimo proces resocijalizacije i prevaspitanja prestupnika koji su odslužili kaznu.”

Korektivna jedinica EULEX-a planira da u narednim mesecima proširi ovu osnovnu obuku na sve ustanove Korektivne službe Kosova (KSK) u okviru svoje šire podrške upravi KSK kroz nadgledanje, podučavanje i savetovanje.