Vesti

EULEX završio obuku o primeni Protokola za postupanje sa slučajevima seksualnog nasilja

19. maj 2023. god.

Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu završila je 19. maja  poslednju u nizu od tri sesije obuke o primeni Protokola za postupanje sa slučajevima seksualnog nasilja za 70 istražitelja Policije Kosova, zastupnika žrtava, sudskih lekara, sudija i tužilaca.

Sesije obuke bile su usmerene na sadržaj i svrhu Protokola, potrebu za pristupom usredsređenim na žrtve i značaj efikasnog i koordinisanog multisektorskog pristupa u reševanju slučajeva seksualnog nasilja.

Tokom obuke, učesnici su imali prilike da diskutuju i rade u grupama i razmenjuju profesionalna iskustva, izazove i zabrinutosti u rešavanju ovih osetljivih slučajeva. Između ostalog, naglašeno je da je potrebno ojačati međuinstitucionalnu komunikaciju i da društvene predrasude prema žrtvama seksualnog nasilja treba da prestanu.

U narednim mesecima, Misija će zajedno sa Kosovskom akademijom pravde i Jedinicom za obuku Policije Kosova razviti standardizovani plan i program obuke za službenike koji se bave slučajevima seksualnog nasilja.