Vesti

„Svako ima osnovno pravo da živi svoj život onako kako želi i niko nije imun na nasilje“ – Na Međunarodni dan borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije, potpukovnica Zilfije Dema nas vodi kroz dostignuća i izazove u borbi protiv diskriminacije.

17. maj 2023. god.

Danas obeležavamo Međunarodni dan borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije, koji pruža priliku da razmislimo o izazovima sa kojima se suočava zajednica LGBTIQ+ na Kosovu u ostvarivanju svojih ljudskih prava i da podignemo svest o diskriminaciji, nasilju i predrasudama sa kojima se ova zajednica kontinuirano suočava.

Glavni akter u zaštiti prava svih ljudi, bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju, rodni identitet ili bilo koju drugu karakteristiku, je Policija Kosova. Da bismo se upoznali sa radom ove institucije za sprovođenje zakona i stekli dublji uvid u ulogu koju ona igra u zaštiti prava zajednice LGBTIQ+ na Kosovu, obavili smo razgovor sa potpukovnicom Zilfije Dema, direktorkom Uprave za policiju u zajednici i prevencija kriminala u sedištu Policije Kosova u Prištini.

„Primarna dužnost Policije Kosova je da poštuje i štiti ljudska prava. Svako kršenje ovih prava prema bilo kojoj grupi ljudi je neopravdano i nedopustivo“, odlučno kaže Dema. „Mi smo prvi koji reaguju radi sprečavanja i suzbijanja zločina iz mržnje, koji obuhvataju zločine usmerene na pojedince zbog njihove seksualne orijentacije, rase, vere, etničke pripadnosti i pola, a samim tim i zločine protiv zajednice LGBTIQ+“, objašnjava ona, dodajući: „Takođe smo veoma posvećeni pružanju podrške žrtvama ovih zločina“, kaže Dema, naglašavajući da je bezbednost svih jedan od osnovnih principa demokratskog društva.

Da bi se ojačao i unapredio profesionalizam Policije Kosova, izrađena je Standardna operativna procedura o „Pristupu policije u slučajevima koji uključuju LGBTIQ+ osobe” i Smernice koje pomažu policijskim službenicima da identifikuju zločine iz mržnje.

Tokom godina, Policija Kosova je ulagala u svoje ljudske resurse kako bi podigla svest i unapredila profesionalizam onih koji prvi reaguju, kako bi se žrtvama zločina iz mržnje mogla pružiti najbolja podrška usmerena na žrtve. Pored toga, policajci koji reaguju na incidente koji uključuju LGBTIQ+ osobe posebno su obučeni da budu kulturno svesni, pokažu poštovanje i budu nediskriminatorni u svom pristupu. „Prilikom rešavanja zločina iz mržnje, u ovom slučaju protiv zajednice LBTIK+, Policija Kosova se zalaže da obezbedi da žrtva bude centar svih mera koje treba preduzeti. To obezbeđujemo fokusiranjem na sigurnost i bezbednost žrtve, njihovu privatnost, poverljivost, poštovanje i nediskriminaciju“, objašnjava Dema.

Posebne obuke koje je organizovala Policija Kosova tokom godina bile su usmerene na borbu protiv mržnje i pogrdnog jezika, sa ciljem da se zaštiti dobrobit i bezbednost žrtava zločina iz mržnje. „Ove vrste obuka su značajno pomogle u smanjenju dalje viktimizacije žrtava i time stvorile bezbednije okruženje i povećale poverenje u policiju“, objašnjava Dema.

Ona je takođe podsetila na važnost prostorija usmerenih na žrtve: inkluzivnih prostora u prostorijama Policije Kosova, koji su uspostavljeni zahvaljujući podršci EULEX-a i međunarodne zajednice i koji igraju ključnu ulogu u pružanju bezbednog i udobnog okruženja za obavljanje intervjua. „Žrtve ove prirode tretiraju se na veoma osetljiv i jedinstven način. Vodimo računa da tokom istražnog procesa dobiju svu neophodnu pravnu, bezbednosnu i moralnu podršku“, naglašava Dema.

Tokom godina, komunikacioni most između Policije Kosova i zajednice LGBTIQ+ je ojačao, a policija nastoji da stvori bezbedno okruženje sa podrškom. „Imamo redovne kontakte i sastanke sa zajednicom LGBTIQ+, na kojima razgovaramo o različitim pitanjima i izazovima. Takođe se staramo da nam se obrate kada je to potrebno“, ističe Dema.

Tokom prošle godine, Policiji Kosova je prijavljeno šest slučajeva zločina iz mržnje koji su posebno usmereni na zajednicu LGBTIQ+, a Policija Kosova se kontinuirano stara da zajednica LGBITK+ veruje ovoj instituciji i da joj se obrati kada je to potrebno.

Policija Kosova takođe ima jak odnos i saradnju sa lokalnim NVO i međunarodnim organizacijama koje pomažu u podizanju svesti među stanovništvom o pravima zajednice LGBTIQ+.

Policija Kosova je organizovala mnoge kampanje u osnovnim školama, srednjim školama i univerzitetima širom Kosova, koje su uključivale predavanja, informativne letke i TV spotove koji promovišu jednaka prava, nediskriminaciju i inkluzivnost za sve zajednice koje žive na Kosovu.

Opšta svest o ovoj temi je evoluirala tokom godina, uz mnogo pozitivnih pomaka. Ipak, i dalje postoje izazovi u ovoj oblasti. „Još mnogo toga je potrebno uraditi. Moramo nastaviti da se zalažemo da svi ljudi imaju jednaka prava i da imaju pravo da budu tretirani bez predrasuda i diskriminacije“, ističe Dema.

Osim što je aktivna na terenu, Policija Kosova ima i službenike koji prate i direktno se bave sajber kriminalom. Kako Dema ističe: „U trenutku kada dobijemo izveštaj o sajber maltretiranju i potencijalnom krivičnom delu, mi odmah preduzimamo neophodne bezbednosne korake kako bismo bili sigurni da ćemo izolovati zločin i pokrenuti potencijalnu istragu. ”

Tokom svog 24-godišnjeg  iskustva u Policiji Kosova, potpukovnica Zilfije Dema je služila na različitim rukovodećim pozicijama. Na poziciji direktora Uprave za policiju u zajednici i prevenciju kriminala radi već skoro godinu dana. Ističe da je ključ njenog uspeha podrška porodice i kolega.

Kod kuće je supruga i majka dvoje dece i trudi se da se isključi i što više uživa u kvalitetnom vremenu kada je van posla.

„Svako ima osnovno pravo da živi svoj život onako kako želi i niko nije imun na nasilje“, ističe Dema i poziva sve na tolerantnost, razumevanje i empatiju prema svim ljudima bez razlike.