Vesti

EULEX-ova obuka za advokate o izmenama i dopunama kosovskog Zakonika o krivičnom postupku

10. decembar 2022. god.

Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) održala je 9. i 10. decembra dvodnevnu obuku za oko 70 advokata – članova Advokatske komore Kosova iz regiona Mitrovice. U fokusu ove obuke bio je izmenjeni Zakon o krivičnom postupku Kosova, koji će stupiti na snagu u februaru 2023. godine.

Obraćajući se učesnicima u uvodnoj reči, šef EULEX-ovog Stuba za nadgledanje, Benny Jensen, podsetio je na relevantnost funkcije advokata: „Advokati su važan deo pravosudnog lanca. Angažovani su na promovisanju vladavine prava i poštovanja ljudskih prava pružanjem stručne pomoći građanima, pozitivno utičući na kvalitet i efikasnost pravosuđa, sa krajnjim ciljem da se ojača poverenje javnosti u zakon i pravosudne institucije”.

Izvršni direktor Advokatske komore Kosova, Besim Curi, istakao je da se: „Po prvi put uvode suštinske izmene Zakonika o krivičnom postupku, u smislu koristi, ne samo za advokate, već i za građane“.

Predsednik Regionalnog ogranka Advokatske komore Kosova u Mitrovici, Vehbi Bećiri, otvorio je drugi dan obuke ističući važnost održavanja ovakve obuke neposredno pre stupanja na snagu izmenjenog Zakonika o krivičnom postupku.

Obuku su održali advokat Advokatske komore Kosova Artan Ćerkini i sudija Osnovnog suda u Mitrovici, Ali Kutlovci, a obuhvatila je važne izmene poput: obavezne odbrane, odbrane o javnom trošku, istrage, pristupa javnosti optužnici i objavljivanju presude, suđenja u odsustvu, zaplene  i konfiskacije, ročišta za izricanje kazne, boljeg i efikasnijeg postupanja sa okrivljenima sa psihičkim smetnjama.

Sve sesije obuke bile su veoma interaktivne i naišle su na odličan prijem od strane učesnika, koji su pokrenuli mnoge značajne teme za diskusiju o izmenama i dopunama zakona, i takođe predložili i zatražili dodatne mogućnosti za buduću obuku.

Ovo je bila prva u nizu aktivnosti planiranih u okviru EULEX-ovog projekta „Jačanje profesionalnih kapaciteta tužilaca i saradnje između policije i tužilaštva u krivičnim istragama“.