Vesti

EULEX nastavlja da pruža podršku Kosovskom institutu za sudsku medicinu

15. septembar 2022. god.

15. septembra u Prištini organizovan je događaj za vizibilnost, na kojem je prikazan podrška koju EU pruža službama sudske medicine na Kosovu.

Ova oblast ekspertize je već 13 godina jedan od prioriteta Misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX), sa posebnim fokusom na jedno od najrazornijih nasleđa rata na Kosovu i perioda odmah nakon rata, a to je pitanje nestalih lica i pravo članova porodice da znaju sudbinu svojih najmilijih.

Na ovom skupu šef Misije, Lars-Gunnar Wigemark, ponovio je da će forenzički eksperti EULEX-a nastaviti da rade zajedno sa svojim lokalnim kolegama u Institutu za sudsku medicinu na pronalaženju potencijalnih tajnih grobnica i identifikaciji žrtava u vezi sa ratom na Kosovu i periodom odmah nakon rata.

EULEX je od 2008. godine sproveo preko 700 terenskih operacija i identifikovao 332 nestale osobe. Eksperti EULEX-a od prošle godine rade i na pregledu posmrtnih ostataka u prištinskoj mrtvačnici, proces koji koordinira radna grupa koju predvodi ISM i zasnovan je na Strategiji i Akcionom planu radne grupe za period 2021-2023. godine.

„Za nas kao EULEX posao nije završen, a imamo još 1621 razlog da nastavimo dalje“, kazao je Wigemark, dodajući da Misija takođe podržava radnu grupu zaduženu za izradu nacrta Protokola za krivična dela seksualnog nasilja. Nakon što bude usvojen, ovim protokolom će se standardizovati usluge koje treba da se pruže žrtvama seksualnog nasilja i olakšaće se koordinaciju svih pružalaca usluga.

Evropska unija je do sada uložila oko 3 miliona evra u usluge sudske medicine na Kosovu, koje su od ključnog značaja za funkcionisanje pravosuđa i jak sistem vladavine prava, koji su preduslov za evropsku integraciju.