Vesti

EULEX omogućio obuku o digitalnim komunikacijama za stručnjake međunarodnih organizacija, koju je održala Inicijativa Evropske unije za civilnu obuku

09. septembar 2022. god.

Inicijativa Evropske unije za civilnu obuku (EUCTI), u saradnji sa Slovenačkim centrom za evropsku perspektivu, održala je od 7. do 9. septembra  trodnevnu obuku „Digitalne komunikacije u upravljanju civilnim krizama“ za osoblje Misije Evropske unije za vladavinu prava ( EULEX-a) i za stručnjake za komunikacije iz Kancelarije Evropske unije na Kosovu, KFOR-a, Misije OEBS-a na Kosovu, tima Ujedinjenih nacija na Kosovu i Misije Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK).

Obuka je obuhvatala i teorijski i praktični deo i bila je usmerena na razvoj poruka i pripovedanje kroz fotografiju i videografiju, na to kako iskoristiti društvene mreže i digitalne platforme - uključujući angažovanje influensera - kako bi se doprelo do različite ciljne publike, na retoričke veštine i na korišćenje alata otvorenog koda za verifikaciju informacija na mreži.

Ovu priliku za učenje omogućio je EULEX, a sproveli su je stručnjaci iz različitih javnih i privatnih kompanija i organizacija, koji su svoje najsavremenije znanje podelili sa 21 učesnikom.