Vesti

Da razjasnimo: šef EULEX-ove Kancelarije za ljudska prava i pravne poslove govori za “Betimi per Drejtesi” o prošlom radu Misije na predmetima ratnih zločina

27. oktobar 2020. god.

“Betimi per Drejtesi” (Zakletva za pravdu), informativni program koji se emituje na RTK i posebno se bavi pitanjima vladavine prava, emitovao je 24. oktobra intervju sa Paul Flynn, šefom EULEX-ove Kancelarije za ljudska prava i pravne poslove. Intervju je bio usredsređen na to kako je EULEX radio na dosijeima ratnih zločina tokom svog prošlog izvršnog mandata u pravosuđu, koji je završen u junu 2018. godine.

U ovom pronicljivom intervjuu, Flynn je u detalje objasnio kako su dosijei ratnih zločina preneseni sa UNMIK-a na EULEX, posao koji su obavili EULEX-ovi tužioci i sudije, izazove i prepreke sa kojima su se EULEX-ovi tužioci suočavali, saradnju između EULEX-ovog osoblja i lokalnih kolega u pravosuđu, kao i primopredaju dosijea sa EULEX-a na kosovske organe u drugoj polovini 2018. godine.

Paul Flynn je takođe predstavio statističke podatke o predmetima koji su procesuirani i presuđivani od strane EULEX-a, sa fokusom na predmete ratnih zločina, i objasnio kako je Misija postupala sa određenim predmetima ratnih zločina.

Intervju koji ne treba propustiti. Pogledajte ga ovde: