Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

Izjava Kancelarije EU na Kosovu/EU Specijalne predstavnice i EULEX-a u vezi sa procesom izbora predsednika Vrhovnog suda i Apelacionog suda

25. avgust 2017. god.

„Nakon nedavno ponovljene procedure glasanja za predsednika Vrhovnog suda i Apelacionog suda od strane Sudskog saveta Kosova, Kancelarija Evropske unije na Kosovu/Specijalna predstavnica Evropske unije i EULEKS daju sledeću izjavu:

Ustavni sud, koji je poništio prethodni proces odabira, je ustanovio da je mehanizam koji je Sudski savet Kosova primenio za nominovanje kandidata za mesto predsednika Vrhovnog suda i predsednika Apelacionog suda nije garantovao dovoljno jednak, transparentan, zasnovan na zaslugama i otvoren glasački proces. U cilju rešavanja naglašenih odredbi Ustavnog suda, EU je zajedno sa drugim partnerima radio sa Sudskim savetom Kosova na unapređivanju sistema odabira i u tom pogledu pozdravlja većinu poboljšanja u okviru relevantnog zakonodavstva Saveta.

Međutim, posmatrajući ponovljen proces odabira, EU na žalost primećuje da odabiru predsednika Vrhovnog suda i Apelacionog suda nije prethodila suštinska rasprava o podobnosti kandidata za tu poziciju, dok obrazloženje odluka Saveta nema dovoljno opravdanosti. Naglašavamo da se naša zabrinutost odnosi isključivo na proces selekcije, bez obzira na ta koji su kandidati odabrani.

Nezavisno, odgovorno i efikasno pravosuđe bez političkog uplitanja je ono što ljudima na Kosovu treba i što očekuju od svojih lidera. To je u interesu ljudi na Kosovu i ključni preduslov za napredovanje Kosova na evropskom putu.

Kancelarija Evropske unije/Specijalna predstavnica Evropske unije na Kosovu i EULEKS će nastaviti da pažljivo prate proces odabira i ostaju posvećeni investiranju značajnih resursa kako bi pomogli Kosovu u jačanju vladavine prava.“