Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

EULEX obeležava Međunarodni dan žena – Smelo u promene

08. mart 2017. god.

Danas se EULEX pridružuje mnogim ljudima širom sveta u proslavi Međunarodnog dana žena. Koristimo ovu priliku da proslavimo dostignuća žena, i naglašavajući ovogodišnju temu, apelujemo na sve da budu ‘Smeli za promene’ i pomognu u izgradnji boljeg, rodnog-inkluzivnijeg radnog sveta. 

EULEX-ov glavni zadatak, kao Misije vladavine prava, jeste jačanje institucija vladavine prava na Kosovu, obezbeđujući poštovanje međunarodno priznatih standarda i najboljih evropskih praksi. Zemlje članice EU su se odavno obavezale da podrže Rezoluciju 1325 Saveta bezbednosti UN o ženama, miru i bezbednosti, koja poziva na puno i ravnopravno učešće i uključivanje žena u sve napore na održavanju i unapređenju mira i bezbednosti.  EULEX se već obavezao da uključi ljudska prava, kao i standarde za rodnu perspektivu i uključivanje rodnog aspekta u sve svoje unutrašnje i spoljne aktivnosti. 

Od 2015. godine, EULEX je izgradio mrežu kontakt osoba za rodna pitanja (KRP), koja funkcioniše kao unutrašnji mehanizam za identifikovanje i rešavanje pitanja onda kada može postojati rodna neravnopravnost ili kada rodna pitanja treba da budu neophodan aspekt u našim unutrašnjim i spoljnim aktivnostima. Već smo zabeležili rezultate, jer je Institut Evropske unije za bezbednosne studije nedavno pohvalio funkcionalizovanje KRP struktura kao ‘dobru praksu.’ 

„Uključivanje rodnog aspekta zahteva pažnju kako rukovodstva tako i svakog člana osoblja Misije. Iz tog razloga smo osnovali strukturu kontakt osoba za rodna pitanja, kao mehanizam za unapređenje našeg svakodnevnog rada u uključivanju rodnog aspekta”, izjavila je gđa Papadopoulou. 

EULEX je u potpunosti posvećen pružanju podrške lokalnim partnerima u unapređenju rodne ravnoteže, koja je propisana kosovskim Zakonom o rodnoj ravnopravnosti.

Pozitivna poboljšanja su uočena u stavovima prema ženama na Kosovu i ima mnogo inicijativa koje su usmerene ka podizanju svesti o pitanjima rodne ravnopravnosti u porodici i u javnom životu, kao što je, primera radi, kvota od 30% za učešće žena u Skupštini Kosova.  Međutim, potrebno je uložiti više napora kako bi se obezbedilo da žene imaju jednake mogućnosti i prava. 

Na ovaj Međunarodni dan žena obavezujemo se da ćemo biti ‘Smeli za promene’, imajući na umu da prava žena predstavljaju ljudska prava, dok težimo jednakim pravima i mogućnostima za sve.