Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

ZAJEDNIČKA IZJAVA ZA MEDIJE: Sastanak Zajedničkog koordinacionog odbora za vladavinu prava održan u Prištini

07. decembar 2016. god.

Danas je u Prištini održan sastanak Zajednickog koordinacionog odbora za vladavinu prava, na kojem je ocenjen napredak u oblasti vladavine prava na Kosovu. Na sastanku je objavljen Izveštaj o napretku Sporazuma za period avgust 2015 – jun 2016. godine.

Sastanku su prisustvovali ministarka pravde Dhurata Hoxha, šefica Misije EULEX na Kosovu gda Alexandra Papadopoulou, šefica Kancelarije EU/SPEU Nataliya Apostolova, predsedavajuci Sudskom savetu Kosova, Nehat Idrizi i predsedavajuci Tužilackom savetu Kosova, Blerim Isufaj.

Izveštaj o napretku Sporazuma obeležava znacajan korak u razvoju vladavine na Kosovu, buduci da iznosi napretke i preostale izazove zabeležene tokom poslednje godine EULEX-ovog prethodnog mandata 2014-2016. Pored toga, on predstavlja polaznu osnovu za buducnost, koja ce odražavati vece odgovornosti kosovskih institucija predvidene novim mandatom EULEX-a.

Sve strane su ponovile svoju posvecenost izgradnji održive, odgovorne, nezavisne i multietnicke vladavine prava, slobodne od politickih uplitanja i u skladu sa medunarodno priznatim standardima.

Ministarka Dhurata Hoxha je pozdravila napredak i izazove u vladavini prava zabeležene u ovom godišnjem izveštaju. Ministarka Hoxha je izrazila posvecenost Vlade Kosova rešavanju izazova navedenih u godišnjem izveštaju i bliskoj saradnji sa institucijama vladavine prava u cilju jacanja vladavine prava na Kosovu.

Šefica Kancelarije EU/Specijalna predstavnica EU Nataliya Apostolova pozdravila je objavljivanje Izveštaja o napretku Sporazuma 2016 i pohvalila napore kosovskih institucija vladavine prava tokom protekle godine.

„Kako se navodi u Izveštaju o napretku Sporazuma, preduzeti su znacajni pozitivni koraci usvajanjem i sprovodenjem zakonodavstva neophodnog za jacanje vladavine prava na Kosovu. U kontekstu sprovodenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Kancelarija EU/SPEU ce nastaviti da pruža podršku kosovskim institucijama u izgradnji  nezavisnog, efikasnog, održivog i odgovornog sistema vladavine prava.”

U izveštaju se navodi da je Kosovo postiglo nekoliko znacajnih ciljeva, buduci da kosovske institucije sve više postaju sposobne da same rešavaju izazove u vladavini prava. Carina Kosova je zabeležila napredak u prikupljanju prihoda, kao i u operativnim sposobnostima, dok je mapa puta za zaštitu svedoka ispunjena, a Uprava Policije Kosova za zaštitu svedoka je spremna da radi sa prvim svedokom. Policija Kosova je profesionalna javna služba koja ukljucuje i etnicke manjine. Pritvorni centar u Mitrovici funkcioniše relativno dobro kao i Zatvor Visoke Sigurnosti u Podujevu.

Medutim, neophodno je dalje unaprediti saradnju izmedu Policije Kosova i državnog tužilaštva, narocito u istrazi teškog i organizovanog kriminala. Kapacitete lokalnih institucija otežava nedostatak ljudskih i finansijskih resursa.

Upotpunjavanje opšteg broja zaposlenih u Policijskom inspektoratu Kosova i Kazneno-popravnoj službi Kosova ostaje problem. Jedan od najvecih izazova za Sudski savet Kosova i Tužilacki savet Kosova ostaje sprovodenje novog procesa izbora sudija i tužilaca, njihove obuke i izmena sistema vrednovanja ucinka.

Žalbena komisija Kosovske agencije za imovinu i Posebna komora Vrhovnog suda treba da zaposle dodatno osoblje kako bi rešili predmete.

Šefica Misije EULEX, gda Alexandra Papadopoulou, pohvalila je dostignuca Kosova, naglašavajuci da je neophodan dalji napredak kako bi se postigli ciljevi i kako bi se EULEX-u otvorio put da se povuce iz odredenih oblasti.

"Za ambiciozne ciljeve ovog Izveštaja o napretku neophodni su naši zajednicki napori, kako bi osigurali da Kosovo može da postigne kapacitete neophodne za preuzimanje odgovornosti od EULEX-a. Mi smo spremni da pomognemo kosovskim institucijama vladavine prava da postignu ovaj cilj u njihovim nastojanjima da izgrade efikasnu vladavinu prava u korist svih gradana”, naglasila je Papadopoulou.

Tokom današnjeg sastanka Zajednickog koordinacionog odbora za vladavinu prava, Specijalna predstavnica EU/Kancelarija EU i EULEX razgovarali su o stalnoj podršci kosovskim institucijama vladavine prava. Potpisan je Sporazum 3, kojim je i zvanicno obnovljena posvecenost izgradnji jakih institucija vladavine prava za Kosovo. Svi predsedavajuci clanovi ZKOVP su odlucni da reše probleme koji predstoje. EU je spremna da pomogne lokalnim partnerima, dok lokalni partneri preuzimaju sve veci deo odgovornosti za Kosovo”.

videolink: http://www.eulex-kosovo.eu/?page=2,13,59