Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

Vrhovni sud odbacio zahteve za zaštitu zakonitosti

22. mart 2016. god.

Vrhovni sud, u mešovitom veću sastavljenom od dvoje međunarodnih sudija i jednog lokalnog sudije, rešavao je 08.03.2016. god. dva zahteva za zaštitu zakonitosti.

Osnovni sud u Prizrenu proglasio je 13.03.2014. god. okrivljene, sa još 4 okrivljenih u istom predmetu, krivim za krivično delo zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja. Svi okrivljeni podneli su žalbu protiv osude, a Apelacioni sud je 22.07.2015. god. usvojio žalbu, poništio presudu Osnovnog suda u Prizrenu i vratio predmet na ponovno suđenje. Državni tužilac se žalio Vrhovnom sudu protiv odluke Apelacionog suda i Vrhovni sud je 01.12.2015. god. usvojio žalbu te vratio predmet Apelacionom sudu na ponovno razmatranje pred novim većem. Zahteve za zaštitu zakonitosti protiv te odluke podnelo je dvoje okrivljenih u tom predmetu.

Vrhovni sud je odbacio zahteve za zaštitu zakonitosti koje su podneli okrivljeni  kao neprihvatljive za razmatranje. Stoga, predmet se vraća Apelacionom sudu na ponovno razmatranje pred novim većem, u skladu sa odlukom Vrhovnog suda od 01.12.2015. god.