Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

Izjava za štampu šefa Misije EULEX, Gabriele Meucci

08. mart 2016. god.

Povodom Međunarodnog dana žena, EULEX se danas pridružuje ženama širom sveta u njihovoj borbi za jednaka prava žena i rodnu ravnopravnost. Ovaj dan služi i kao podsetnik da rodna ravnopravnost ostaje značajan izazov širom sveta, uključujući i na Kosovu. 

Ove godine UN ponavlja svoju posvećenost rodnoj ravnopravnosti objavljivanjem svog cilja da postigne rodnu ravnopravnost globalno do 2030. godine. EULEX je u potpunosti posvećen da podrži ovaj cilj i uključi rodni aspekat u jačanju vladavine prava na Kosovu.

Kao šef Misije za vladavinu prava na Kosovu, veoma sam zadovoljan što je Kosovo usvojilo značajan broj zakona i podržava politiku koja obezbeđuje rodnu ravnopravnost. Kosovske vlasti su prošle godine usvojile novi Zakon o rodnoj ravnopravnosti. Ovaj zakon ima ambiciozan cilj da postigne 50% zastupljenosti oba pola u javnim institucijama, kako na pozicijama odlučivanja tako i u sektorima u kojima su oduvek dominirali muškarci. Stoga je veoma ohrabrujuće što vidimo pozitivan trend i više pokušaja institucija vladavine prava na Kosovu da poboljšaju zastupljenost polova. Međutim, još uvek ima prostora za poboljšanje, naročito kada je reč o ovim zakonima i politikama koje treba učiniti potpuno efikasnim kako bi se žene postavile na pozicije odlučivanja.

Ja i dalje snažno podržavam sve međunarodne i lokalne žene ovde na Kosovu u njihovim naporima da izgrade efikasan i nezavisan sistem pravosuđa koji svima pruža podjednak pristup pravdi. Pozivam sve institucije na Kosovu da razmotre i prihvate ključnu ulogu žena u razvoju prosperitetnog i demokratskog društva.