Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

Vrhovni sud je vratio predmet KEK na glavni pretres

15. decembar 2015. god.

STRK je prošlog januara podiglo optužnicu protiv 7 optuženih zbog navodne korupcije koja uključuje Javno komunalno preduzeće - Energetska korporacija Kosova - KEK. U optužnici se navode razna krivična dela prevare, falsifikovanja dokumenata, zloupotrebe službenog položaja i zaključivanja štetnih ugovora.

Dana 11. juna 2015. godine, prvostepeni sud je odbio kao neosnovane prigovore branilaca u vezi sa dokazima i zahtev za odbacivanje optužnice. Sud je takođe potvrdio optužnicu. Dana 5. avgusta, Apelacioni sud je delimično usvojio žalbe branilaca i odbacio optužnicu kao zakasnelu.

Dana 26. novembra 2015. godine, mešovito veće sudija Vrhovnog suda Kosova je poništilo odluku Apelacionog suda i usvojilo zahtev za zaštitu zakonitosti koji je podnela Kancelarija državnog tužioca. Sud je preinačio presudu Apelacionog suda koja je proglasila optužnicu zakasnelom. Predmet je vraćen Osnovnom sudu u Prištini da nastavi sa glavnim pretresom shodno tome.