Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

EULEX poklanja opremu za informacionu tehnologiju Sudskom savetu Kosova

25. novembar 2015. god.

EULEX je danas uručio Sudskom savetu Kosova (SSK) raznu opremu za informacionu tehnologiju u znak podrške tekućem procesu integracije pravosuđa. Pored pružanja podrške kosovskim institucijama vladavine prava u vidu podučavanja, praćenja i savetovanja, EULEX nastavlja da poklanja opremu relevantnim institucijama.

Današnja donacija se sastojala od 300 desktop kompjutera, 300 monitora i 20 laptop kompjutera.

Donacija je predata u Misiji EULEX-a  uz prisustvo šefa Misije i predsednika sudskog saveta Kosova, Envera Pecija. Ambasador Gabriele Meucci čestitao je gospodinu Peciju i podstakao Sudski Savet Kosova u nastojanju da ojača vladavinu prava na Kosovu. Gospodin Peci zahvalio se na donaciji, napominjući  da će poklonjena oprema biti od ključnog značaja za sprovođenje sporazuma o integraciji pravosuđa.