Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

EULEX jača svoje kapacitete za savetovanje i nadgledanje Specijalizovanim timom policijskih savetnika

24. novembar 2023. god.

Specijalizovani tim (ST) u sastavu od šest policijskih savetnika raspoređen je 23. novembra na Kosovo kako bi ojačao postojeće kapacitete Misije Evropske unije za vladavinu prava na kosovu (EULEX) za savetovanje i nadgledanje, u skladu sa EULEX-ovim mandatom za pružanje podrške odabranim institucijama vladavine prava na Kosovu, na njihovom putu ka većoj efikasnosti, održivosti, multietničnosti i odgovornosti, bez političkog mešanja i u skladu sa međunarodnim standardima za ljudska prava i najboljom evropskom praksom.

Konkretnije, EULEX-ov ST će savetovati Policiju Kosova o tome kako da bolje sprovodi redovne policijske aktivnosti u sprečavanju i borbi protiv kriminala i pružanju bezbednosti, dok će istovremeno nadgledati njeno poštovanje svojih obaveza u vezi sa ljudskim pravima, kako bi služila zajednicama koje štiti i povećala poverenje stanovništva kroz rad policije usredsređen na zajednicu.

EULEX-ov ST će prvobitno biti raspoređen na dva meseca, sa mogućnošću produženja dok Misija ne uspostavi dugoročne savetodavne kapacitete na severu Kosova.

Pripadnici EULEX-ovog ST-a raspoređeni su na dužnost iz Holandije (troje) i Švedske (troje) i, oslanjajući se na svoje iskustvo i stručnost u radu policije u zajednici, radiće u severnim opštinama u tesnoj saradnji sa svojim kolegama iz Policije Kosova i sa višim policijskim savetnicima EULEX-a, koji savetuju Regionalnu upravu policije u Severnoj Mitrovici i četiri policijske stanice pod njenom komandom.

Raspoređivanje specijalizovanih timova sa različitom stručnošću i kapacitetima je pomoć omogućena Sporazumom o zajedničkoj civilnoj bezbednosnoj odbrambenoj politici (SCZBOP), odobrenim u maju 2023. godine za brzo raspoređivanje stručnjaka u civilne misije ZBOP, kako bi brzo odgovorili na operativne potrebe i bezbednosna dešavanja na terenu.