Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

EULEX pozdravlja deeskalaciju tenzija na severu Kosova

31. decembar 2022. god.

Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) pozdravlja deeskalaciju tenzija na severu Kosova i vraćanje slobode kretanja za sve koji žive i rade u četiri severne opštine nakon uklanjanja nelegalnih barrikada.

Od dana kada su barikade postavljene do dana kada su uklonjene, EULEX je podržavao kosovske institucije vladavine prava u održavanju stabilnosti Kosova i bezbednosti svih njegovih zajednica u bliskoj saradnji sa Policijom Kosova i KFOR-om.

Od početka novembra, EULEX je na zvanične zahteve Kosovske policije odgovorio:

U skladu sa svojim mandatom, koji predviđa robusno praćenje čitavog lanca pravosuđa, EULEX takođe pažljivo prati slučaj D.P. kako bi procenio kako se njime bave kosovske vlasti.

Konkretno, Misija:

Međutim, bezbednosni i vakuum u vladavini prava koji je nastao nakon ostavki policajaca, tužilaca, sudija i pomoćnog osoblja iz srpske zajednice i dalje traje. EULEX može samo delimično da popuni ovaj vakuum kroz povećano prisustvo na terenu, ali Misija ne može da zameni Policiju Kosova, niti bilo koji drugi organ vladavine prava. Stoga je od suštinskog značaja povratak na relevantne sporazume proizašle iz dijaloga, kojima se regulišu integracija Policije Kosova i pravosuđa.

U okviru svog mandata, Misija će nastaviti da radi sa odlučnošću da podrži stabilnost Kosova, kao i bezbednost svih njegovih zajednica.

U tom cilju, EULEX će pažljivo pratiti relevantne istrage i sve naredne pravne postupke radi promovisanja poštovanja ljudskih prava

U tom pogledu i da bi pravosuđe i policija Kosova podržali vladavinu prava i nezavisno izvršavali svoje odgovornosti prema kosovskom i međunarodnom pravu, bez političkih ili drugih oblika mešanja ili zastrašivanja, od suštinskog je značaja da se odluke koje donose pojedinačni sudije i tužioci, kao i policija, u ime svojih institucija, osporavaju samo u smislu pravne osnovanosti tih odluka.