Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

Uticaj pandemije COVID-19 na vladavinu prava na Kosovu – Misija EU za vladavinu prava predstavila svoj specijalni izveštaj

18. maj 2021. god.

Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) predstavila je 18. maja svoj “Specijalni izveštaj o uticaju pandemije COVID-19 na vladavinu prava na Kosovu”, koji obuhvata period od marta 2020. do marta 2021. godine. U ovom izveštaju identifikuju se izazovi sa kojima su se pravosudni sistem i korektivna služba suočili tokom pandemije koronavirusa, i pružaju se konkretne i izvodljive preporuke za bolji odgovor kosovskog pravosudnog sistema na tekuću zdravstvenu krizu.

Tokom prezentacije, šef EULEX-a, Lars-Gunnar Wigemark, istakao je da je uspostavljanje ravnoteže između sprovođenja zakona i zaštite zdravlja građana bio jedan od najvećih izazova u vreme pandemije za sve sisteme vladavine prava širom sveta, uključujući i na Kosovu.

„Nakon više od godinu dana od početka pandemije, ovaj izveštaj stiže u pravo vreme i nadamo se da će kosovskim vlastima biti dragoceno sredstvo, koje će im pomoći da se nose sa posledicama pandemije. Svaka kriza donosi nova iskustva i mudrost. Neke od naučenih lekcija, na primer, o upotrebi savremene tehnologije za održavanje glavnih pretresa mogu čak poslužiti za unapređenje sveukupne efikasnosti pravosuđa”, kazao je Wigemark.

Zamenica ministra pravde Kosova, Nita Šalja, rekla je: „Sprečavanje, obuzdavanje i upravljanje pandemijom glavni je prioritet naše vlade. Garantovanje funkcionisanja vladavine prava takođe ostaje glavni prioritet. Izveštaj pruža kritički pregled mera koje su nadležne institucije preduzele u svim fazama kao odgovor na pandemiju i, takođe, dragocene preporuke u vezi sa vladavinom prava. “

Iznoseći nalaze i preporuke o pravosudnom sistemu sadržane u ovom izveštaju, šef EULEX-ove Jedinice za nadgledanje predmeta, Hubert van Eck Koster, rekao je: „Sudske vlasti su sada suočene sa do sada nezabeleženim izazovom da obezbede da suđenja ostanu javna, kao osnovni princip pravičnog suđenja, istovremeno garantujući da su sudnice bezbedne dok se pandemija nastavlja razvijati”.

Šefica Korektivne jedinice EULEX-a, Ritva Hannele Vahakoski, predstavila je nalaze i preporuke za korektivnu službu sadržane u izveštaju i rekla da su kosovske vlasti rano prepoznale potrebu da preduzmu pripreme za sprečavanje izbijanja pandemije u korektivnim ustanovama. „EULEX-ovo direktno praćenje sprovođenja preventivnih mera u korektivnim ustanovama otkrilo je generalno visok stepen poštovanja propisa, što je dovelo do relativno malog broja slučajeva zaraze registrovanih među osobljem Korektivne službe Kosova (KSK) i zatvorenicima“, kazala je Vahakoski. 

Nakon prezentacije izveštaja, predsedavajući Sudskog saveta Kosova (SSK), Skender Čočaj, rekao je: „SSK pozdravlja preporuke sadržane u izveštaju i mi ćemo u Savetu raditi na primeni onih preporuka koje zavise od Saveta”.

Jetiš Maljoku, predsedavajući Tužilačkog saveta Kosova (TSK), napomenuo je da je nakon izbijanja pandemije COVID-19 na Kosovu, TSK preduzeo mere zaštite od ove pandemije: „Savet i Kancelarija glavnog državnog tužioca, u saradnji sa britanskim projektom „Jačanje pravosudnog sistema na Kosovu“, izradili su Plan upravljanja krizama u tužilačkom sistemu, kao plan upravljanja pandemijom COVID-19 u tužilačkom sistemu. Savet je nastavio da prati situaciju sa pandemijom COVID-19 u okviru tužilačkog sistema, i priprema nedeljne izveštaje o broju zaraženih.“

Zamenik generalnog direktora KSK, Rasim Seljmani, napomenuo je da je KSK dobar primer uspešnog upravljanja pandemijom u korektivnim ustanovama, zahvaljujući zalaganju osoblja i merama preduzetim u saradnji sa zatvorskim zdravstvenim sistemom i stručnjacima. „Zahvaljujući ovakvom upravljanju, mi danas imamo najmanji broj zaraženih zatvorenika i članova osoblja u poređenju sa svim zemljama u regionu i Evropi. Što se tiče datih preporuka, KSK je posvećena sprovođenju tih preporuka njihovim ugrađivanjem u zakonodavstvo”, istakao je Seljmani.

Ovaj specijalni izveštaj, koji sledi korake opširnijeg EULEX-ovog izveštaja objavljenog krajem prošle godine o svom sistemskom i tematskom nadgledanju krivičnog i građanskog pravosuđa na Kosovu, svedoči o posvećenosti, profesionalnosti i marljivosti mnogih istražitelja Policije Kosova, sudija, tužilaca, korektivnih službenika i drugog osoblja u oblasti vladavine prava, koji su tokom pandemije neumorno radili na pružanju usluga pravosuđa u teškim okolnostima. 

Izveštaj je dostupan ovde:  https://www.eulex-kosovo.eu/eul/repository/docs/Covid%20Report_SR.pdf

Letak sa činjenicama je dostupan ovde: 

https://www.eulex-kosovo.eu/eul/repository/docs/Factsheet_SR.pdf

Video snimak prezentacije je dostupan ovde:

https://www.facebook.com/EULEX.KOSOVO/videos/4050684858383193/