Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

Specijalizovana policijska jedinica EULEX-a i KFOR u zajedničkoj vežbi kontrole mase i nemira

07. maj 2021. god.

6. маја 2021, specijalizovana policijska jedinica (SPJ) Misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) održala je danas, sa Taktičkim rezervnim bataljonom mađarskog kontingenta KFOR-a (KTRBN), zajedničku obuku o kontroli mase i nemira (KMN) u kampu Novo Selo.

U ovoj vežbi učestvovalo je 43 pripadnika SPJ EULEX i oko 120 vojnika mađarskog kontingenta KFOR-a, što ukazuje na blisku saradnju EULEX-a i KFOR-a u pružanju bezbednosti na Kosovu.

Vežba KMN bila je posebno usmerena na jačanje komunikacije i koordinacije između EULEX-a, kao druge instance za bezbednosni odgovor i KFOR-,a kao treće instance za bezbednosni odgovor u troslojnom sistemu, u kojem je Policija Kosova prva instanca za bezbednosni odgovor, i na unapređenje zajedničkih taktika i procedura za KMN.

Od juna 2018. godine do danas, Specijalizovana policijska jedinica EULEX-a učestvovala je u sedam zajedničkih obuka sa Policijom Kosova i KFOR-om, dve obuke sa Policijom Kosova i 39 obuka sa KFOR-om. Ovim obukama usavršavaju se kapaciteti kako bi se osigurala efikasna koordinacija između tri instance za bezbednosni odgovor u slučaju stvarnog razmeštanja.

Prošle nedelje, ekipa EULEX-ove SPJ održala je sa KFOR-om i obuku o sprovođenju medicinske evakuacije helikopterom, u EULEX-ovoj bazi u Mitrovici. Tokom ove obuke, pripadnici SPJ naučili su kako pravilno poslati zahtev za medicinsku evakuaciju, kako pripremiti pacijente za izvlačenje helikopterom i kako pravilno ukrcati pacijente u helikopter, kako bi ih odveli u medicinsku ustanovu na lečenje.

Kao druga instanca za bezbednosno reagovanje, Specijalizovana policijska jedinica EULEX-a takođe svakodnevno vrši izviđačke patrole, koje su usredsređene na severni deo Kosova.