Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

Odgovor EULEX-a na navode o grešci u vezi sa ekshumacijama

30. april 2015. god.

Mediji su objavili netačne izveštaje 28. i 29. aprila u vezi sa ekshumacijom u selu Lauša. Izjavili su da su ekshumirani „pogrešni“ grobovi. EULEX ponavlja da se svaka ekshumacija vrši na osnovu pravosudnog naloga, koji je ovog puta potpisao glavni tužilac iz KSTK.

Osim toga, ekshumacija ne može sama po sebi biti „ispravna“ ili „pogrešna“, pošto se rezultati nijedne ekshumacije ne mogu unapred odrediti. Svaka ekshumacija zavisi od konačnih nalaza sudske medicine. Ponekad je potrebno izvršiti iskopavanja koja zatim ne ukažu na nikakav prestup ili se ne otkrije nikakav bitan dokaz. Pa ipak, neophodno je vršiti ekshumacije kako bi se utvrdile činjenice za porodice i rodbinu preminulih.