Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

Pojašnjenje od strane Šefa misije EULEX-a Garbielea Meucija

22. april 2015. god.

Tužilac EULEX-a Heiki Vendorf je 20. aprila 2015. godine uputio pismo Predsednici Kosova Atifeti Jahjaga u kojem je pomenuo informacije koje se odnose na Glavnog državnog tužioca Aleksandra Ljumezija.

Šef misije EULEX-a, Gabriele Meuci, pojasnio je u svom pismu upućenom predsednici Jahjaga 20. aprila 2015. godine da mišljenje koje je izrazio tužilac Vendorf ne predstavlja stav Misije EULEX-a.

Kosovski zakoni obezbeđuju mehanizme za rešavanje navoda protiv osoblja kosovskog pravosuđa. Ti navodi treba da budu izneti pred nadležnim pravosudnim organima Kosova.

http://www.eulex-kosovo.eu/eul/repository/docs/PR20150422_01.pdf